04 nov 2013 06:00

07 jan 2015 09:49

Karlsborg ska ta emot nyanlända

AVTAL: 20 platser totalt

Karlsborgs kommun avser att teckna ett avtal med Länsstyrelsen för att ta emot 20 nyanlända invandrare.

– Det är ett generellt avtal om 20 platser totalt och då ingår även de ensamkommande flyktingbarnen, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Kommunen har sedan februari 2012 ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Hjo kommun. Men de har inte haft ett generellt avtal om att ta emot nyanlända invandrare och det handlar om nya kommuninvånare som fått permanent uppehållstillstånd. I samband med detta ska även en integrationssekreterare anställas som ska arbeta med att underlätta integrationen för de nyanlända genom kontakter med bland annat skola, bistå med praktisk hjälp och samordna den kommunala verksamheten med arbetsförmedlingen och deras etableringsinsatser bland annat.

– Inom avtalet får vi ett schablonbelopp på 10 basbelopp som täcker den tjänsten. Sen får vi även runt 80 000 kronor per person de första två åren, säger Kjell Sjölund.

Pengar som bland annat ska gå till skolundervisning, tolk och andra kommunala insatser som ska underlätta integrationen.

Hittills i år har sju ensamkommande barn tagits emot och en familj på nio personer som har anknytning till en av ungdomarna.

– Det är ett generellt avtal om 20 platser totalt och då ingår även de ensamkommande flyktingbarnen, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Kommunen har sedan februari 2012 ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot ensamkommande flyktingbarn tillsammans med Hjo kommun. Men de har inte haft ett generellt avtal om att ta emot nyanlända invandrare och det handlar om nya kommuninvånare som fått permanent uppehållstillstånd. I samband med detta ska även en integrationssekreterare anställas som ska arbeta med att underlätta integrationen för de nyanlända genom kontakter med bland annat skola, bistå med praktisk hjälp och samordna den kommunala verksamheten med arbetsförmedlingen och deras etableringsinsatser bland annat.

– Inom avtalet får vi ett schablonbelopp på 10 basbelopp som täcker den tjänsten. Sen får vi även runt 80 000 kronor per person de första två åren, säger Kjell Sjölund.

Pengar som bland annat ska gå till skolundervisning, tolk och andra kommunala insatser som ska underlätta integrationen.

Hittills i år har sju ensamkommande barn tagits emot och en familj på nio personer som har anknytning till en av ungdomarna.

  • Anneli Malm