12 nov 2013 14:30

07 jan 2015 10:04

Friande domar mot aktivist och reporter

TINGSDOM: Inte bevisat att det fanns förbudsskyltar 2011

Det blev friande domar mot en miljöaktivist från Karlsborg och en journalist vid Sveriges Radio som åtalats misstänkta för att ha tagit sig in och fotograferat på ett militärt skyddsobjekt utanför Karlsborg.

Den åtalade 67-årige Karlsborgsbon, talesperson för nätverket Aktion Rädda Vättern som arbetar för att stoppa försvarets planer på utökade övningsskjutningar i Vättern, skulle i september 2011 intervjuas av en reporter vid Sveriges Radio. Platsen var utkanten av skjutfältet Hammaren strax utanför Karlsborg. Ett område som är klassat som militärt skyddsobjekt.

Egen risk

I samband med intervjun tog reportern också fotografier som senare lades ut på Sveriges Radios hemsida.

De båda åtalades i januari i år misstänkta för brott mot skyddslagen alternativt olaga intrång.

I går kom Skaraborgs tingrätts dom som innebär att de båda frias.

Under rättsprocessen har både Karlsborgsbon och reportern erkänt att de varit inne på det militära skjutfältet men att det då saknades skyltar som förbjöd inträde. Den informationstavla de såg informerade om att man beträdde området på egen risk.

Brott inte styrkt

Enligt Karlsborgsbon har de förbudsskyltar som sitter där i dag kommit upp långt senare. Försvarsmakten hävdar å sin sida att det fanns förbudsskyltar redan i september 2011.

Den informationstavla som alla är överens om fanns på platsen har enligt tingsrätten en så liten text och överskuggas av informationen om att området beträdes på egen risk. Det är därmed, enligt rätten, inte styrkt att de båda åtalade känt till att det var förbjudet att inträda på området och de kan därför inte dömas för brott.

Onödig syn på plats

På de åtalades begäran gjorde tingsrätten syn på platsen i samband med rättegången. I efterhand har rätten konstaterat att synen två år efter det misstänkta brottet varit helt meningslös. Följden av detta blir att försvarsadvokaterna inte får någon ersättning för tidsspillan och resa.

Den åtalade 67-årige Karlsborgsbon, talesperson för nätverket Aktion Rädda Vättern som arbetar för att stoppa försvarets planer på utökade övningsskjutningar i Vättern, skulle i september 2011 intervjuas av en reporter vid Sveriges Radio. Platsen var utkanten av skjutfältet Hammaren strax utanför Karlsborg. Ett område som är klassat som militärt skyddsobjekt.

Egen risk

I samband med intervjun tog reportern också fotografier som senare lades ut på Sveriges Radios hemsida.

De båda åtalades i januari i år misstänkta för brott mot skyddslagen alternativt olaga intrång.

I går kom Skaraborgs tingrätts dom som innebär att de båda frias.

Under rättsprocessen har både Karlsborgsbon och reportern erkänt att de varit inne på det militära skjutfältet men att det då saknades skyltar som förbjöd inträde. Den informationstavla de såg informerade om att man beträdde området på egen risk.

Brott inte styrkt

Enligt Karlsborgsbon har de förbudsskyltar som sitter där i dag kommit upp långt senare. Försvarsmakten hävdar å sin sida att det fanns förbudsskyltar redan i september 2011.

Den informationstavla som alla är överens om fanns på platsen har enligt tingsrätten en så liten text och överskuggas av informationen om att området beträdes på egen risk. Det är därmed, enligt rätten, inte styrkt att de båda åtalade känt till att det var förbjudet att inträda på området och de kan därför inte dömas för brott.

Onödig syn på plats

På de åtalades begäran gjorde tingsrätten syn på platsen i samband med rättegången. I efterhand har rätten konstaterat att synen två år efter det misstänkta brottet varit helt meningslös. Följden av detta blir att försvarsadvokaterna inte får någon ersättning för tidsspillan och resa.

  • Lars Berthilsson