12 nov 2013 18:00

07 jan 2015 10:04

Karlsborgarna blir fler

Karlsborg har ökat sin befolkning med 53 personer under året .

Nu är vi uppe i 6 752 personer. Det enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s, senaste mätning som sträcker sig fram till den 30 september 2013.

Under årets första tre kvartal ska 56 barn fötts och 66 personer ha avlidit. 286 personer har valt att flyttat till Karlsborg medan 223 har flyttat ut.

Den 31 december 2002 hade Karlsborg 6 967 invånare och sedan dess har invånarantalet sakta dalat nedåt. I december 2012 låg den siffran på 6 699 och året innan på 6 722.

2010 hade kommunen samma invånareantal som nu och då är inte de sista tre månaderna av 2013 inräknade.

Nu är vi uppe i 6 752 personer. Det enligt Statistiska Centralbyråns, SCB:s, senaste mätning som sträcker sig fram till den 30 september 2013.

Under årets första tre kvartal ska 56 barn fötts och 66 personer ha avlidit. 286 personer har valt att flyttat till Karlsborg medan 223 har flyttat ut.

Den 31 december 2002 hade Karlsborg 6 967 invånare och sedan dess har invånarantalet sakta dalat nedåt. I december 2012 låg den siffran på 6 699 och året innan på 6 722.

2010 hade kommunen samma invånareantal som nu och då är inte de sista tre månaderna av 2013 inräknade.