18 nov 2013 12:17

07 jan 2015 10:04

Sanktionsavgift överklagad

En fastighetsägare i Forsvik har överklagat ett beslut från byggnadsnämnden om sanktionsavgift.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt möte i mitten av oktober att utdöma en byggsanktionsavgift på 9 256 kronor till fastighetsägaren. Det efter att fasaden har målats om i en ny kulör utan bygglov.

Normalt krävs inte bygglov för att måla om en fasad om inte den nya färgen förändrar byggnadens karaktär väsentligt. Vilket nämnden i det här fallet bedömer att det gjort.

Fastighetsägaren har överklagat beslutet till länsstyrelsen som nu får bedöma om det är ett bygglovspliktigt förfarande eller inte.

– Vi tycker att det är bra att ärendet prövas, säger kommunens bygglovshandläggare Lena Ljungberg.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt möte i mitten av oktober att utdöma en byggsanktionsavgift på 9 256 kronor till fastighetsägaren. Det efter att fasaden har målats om i en ny kulör utan bygglov.

Normalt krävs inte bygglov för att måla om en fasad om inte den nya färgen förändrar byggnadens karaktär väsentligt. Vilket nämnden i det här fallet bedömer att det gjort.

Fastighetsägaren har överklagat beslutet till länsstyrelsen som nu får bedöma om det är ett bygglovspliktigt förfarande eller inte.

– Vi tycker att det är bra att ärendet prövas, säger kommunens bygglovshandläggare Lena Ljungberg.