22 nov 2013 16:25

07 jan 2015 10:05

Utredning efter olycka

Arbetsmiljöverket har begärt en utredning av Försvarsmakten. Det efter en arbetsplatsolycka som inträffade i Flugebyn i september.

En person övade då landning med en automatisk skärm som drog honom bakåt så han föll och slog i huvudet.

Försvarsmakten ska nu utreda vilka faktorer som låg bakom händelser och vilka åtgärder som de vidtagit eller planerar vidta för att förhindra att det händer igen. Utredningen ska vara klar före den 28 november.

En person övade då landning med en automatisk skärm som drog honom bakåt så han föll och slog i huvudet.

Försvarsmakten ska nu utreda vilka faktorer som låg bakom händelser och vilka åtgärder som de vidtagit eller planerar vidta för att förhindra att det händer igen. Utredningen ska vara klar före den 28 november.