27 nov 2013 17:00

23 jan 2015 15:35

Anmälan om nedskräpning

Privatpersoner har gjort en anmälan om nedskräpning till Miljösamverkan Östra Skaraborg. Nedskräpningen har skett på en allmänning i närheten av Breviks missionshus.

I anmälan står det att man bland annat hittat en toalettstol i plast, hink med färgrester, en handkärra och diverse metallskrot gömt under ris. Anmälaren är också orolig för att den intilliggande färskvattentäkten riskerar att förorenas.

Ärendet ligger nu hos Miljösamverkan Östra Skaraborg som konstaterar efter en inspektion på platsen att klagomålet är befogat och att det verkar vara en mångårig tipp.

Privatpersoner har gjort en anmälan om nedskräpning till Miljösamverkan Östra Skaraborg. Nedskräpningen har skett på en allmänning i närheten av Breviks missionshus.

I anmälan står det att man bland annat hittat en toalettstol i plast, hink med färgrester, en handkärra och diverse metallskrot gömt under ris. Anmälaren är också orolig för att den intilliggande färskvattentäkten riskerar att förorenas.

Ärendet ligger nu hos Miljösamverkan Östra Skaraborg som konstaterar efter en inspektion på platsen att klagomålet är befogat och att det verkar vara en mångårig tipp.