28 nov 2013 13:22

07 jan 2015 09:50

Avsäger sig uppdrag

Socialdemokraten Vega Kihlström som är ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i miljönämnden avsäger sig samtliga uppdrag till årsskiftet. Det på grund av flytt till annan ort. Länsstyrelsen ska genomföra en röstsammanräkning innan ny ledamot utses.

Socialdemokraten Vega Kihlström som är ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i miljönämnden avsäger sig samtliga uppdrag till årsskiftet. Det på grund av flytt till annan ort. Länsstyrelsen ska genomföra en röstsammanräkning innan ny ledamot utses.