28 nov 2013 13:20

07 jan 2015 10:05

VA-taxan höjs nästa år

Avgiften för vatten och avlopp höjs efter årsskiftet i Karlsborg med fyra procent. Det innebär en ökning för en normalvilla med 200-210 kronor per år. Även anläggningsavgiften höjs med 10 procent. Det beslutade kommunfullmäktige under sitt möte på onsdagskvällen.

VA-verksamheten är inte skattesubventionerad utan finansieras av taxor och en höjning bedöms som nödvändig på grund av ökade kostnader för bland annat löner, kemikalier, elförbrukning och material men även ett ökat underhållningsbehov på ledningsnät och anläggningar.

Senaste höjningen av VA-avgifterna genomfördes 2012-01-01.

Avgiften för vatten och avlopp höjs efter årsskiftet i Karlsborg med fyra procent. Det innebär en ökning för en normalvilla med 200-210 kronor per år. Även anläggningsavgiften höjs med 10 procent. Det beslutade kommunfullmäktige under sitt möte på onsdagskvällen.

VA-verksamheten är inte skattesubventionerad utan finansieras av taxor och en höjning bedöms som nödvändig på grund av ökade kostnader för bland annat löner, kemikalier, elförbrukning och material men även ett ökat underhållningsbehov på ledningsnät och anläggningar.

Senaste höjningen av VA-avgifterna genomfördes 2012-01-01.