02 dec 2013 13:26

23 jan 2015 15:35

Adventssånger i Mölltorp

MÖLLTORP ADVENTSSÅNG

På kvällen den första advent är det enligt traditionen en sång och musikstund i Mölltorps Missionskyrka. Erik Eriksson och adventssångarna bjöd på musik, sång, dikt och tal, vilket gav en fin inledning till adventstiden.

På kvällen den första advent är det enligt traditionen en sång och musikstund i Mölltorps Missionskyrka. Erik Eriksson och adventssångarna bjöd på musik, sång, dikt och tal, vilket gav en fin inledning till adventstiden.