04 dec 2013 14:36

07 jan 2015 10:05

Förskolan tar form

Byggnationen av den nya förskolan utmed Duvstigen i Norra skogen fortgår enligt plan. Markarbetet har pågått under en månads tid nu och om vädret tillåter ska bottenplattan gjutas under vecka 51. När det är klart ska en mer detaljerad tidsplan tas fram i januari. Förskolan som ska rymma fyra avdelningar beräknas vara inflyttningsklar till hösten 2014.

Byggnationen av den nya förskolan utmed Duvstigen i Norra skogen fortgår enligt plan. Markarbetet har pågått under en månads tid nu och om vädret tillåter ska bottenplattan gjutas under vecka 51. När det är klart ska en mer detaljerad tidsplan tas fram i januari. Förskolan som ska rymma fyra avdelningar beräknas vara inflyttningsklar till hösten 2014.