10 dec 2013 11:00

07 jan 2015 10:05

Friande dom mot miljöaktivist står fast

Den friande domen mot en miljöaktivist från Karlsborg och en reporter vid Sveriges Radio står fast. Detta sedan åklagaren avstått från möjligheten att driva det uppmärksammade fallet vidare.

För en månad sedan friade Skaraborgs tingsrätt en 67-årig Karlsborgbo, talesperson för nätverket Aktion Rädda Vättern som arbetar för att stoppa försvarets planer på utökade övningsskjutningar i Vättern, och en reporter vid Sveriges Radio Jönköping.

De båda hade åtalats misstänkta för att ha gjort sig skyldiga till brott mot skyddslagen alternativt olaga intrång.

Intervju vid skyddsobjekt

I september 2011 intervjuades Karlsborgsbon av reportern i utkanten av skjutfältet Hammaren strax utanför Karlsborg. Ett område som är klassat som militärt skyddsobjekt. I samband med intervjun tog reportern också fotografier som senare lades ut på Sveriges Radios hemsida.

Saknades skyltar

Under rättsprocessen erkände de åtalade att de varit inne på det militära skjutfältet men att det då saknades skyltar som förbjöd inträde. Den informationstavla de såg informerade om att man beträdde området på egen risk. Enligt Karlsborgsbon har de förbudsskyltar som sitter där i dag kommit upp långt senare. Försvarsmakten hävdar dock att det fanns förbudsskyltar redan i september 2011.

Brott inte styrkt

Tingsrätten menade i sin friande dom att den informationstavla som alla är överens om fanns på platsen har en så liten text och överskuggas av informationen om att området beträdes på egen risk.

Det är därmed, enligt rätten, inte styrkt att de båda åtalade känt till att det var förbjudet att inträda på området och de kan därför inte dömas för brott.

Den friande domen har nu vunnit laga kraft. Detta sedan åklagaren beslutat att inte driva ärendet vidare till hovrätten.

För en månad sedan friade Skaraborgs tingsrätt en 67-årig Karlsborgbo, talesperson för nätverket Aktion Rädda Vättern som arbetar för att stoppa försvarets planer på utökade övningsskjutningar i Vättern, och en reporter vid Sveriges Radio Jönköping.

De båda hade åtalats misstänkta för att ha gjort sig skyldiga till brott mot skyddslagen alternativt olaga intrång.

Intervju vid skyddsobjekt

I september 2011 intervjuades Karlsborgsbon av reportern i utkanten av skjutfältet Hammaren strax utanför Karlsborg. Ett område som är klassat som militärt skyddsobjekt. I samband med intervjun tog reportern också fotografier som senare lades ut på Sveriges Radios hemsida.

Saknades skyltar

Under rättsprocessen erkände de åtalade att de varit inne på det militära skjutfältet men att det då saknades skyltar som förbjöd inträde. Den informationstavla de såg informerade om att man beträdde området på egen risk. Enligt Karlsborgsbon har de förbudsskyltar som sitter där i dag kommit upp långt senare. Försvarsmakten hävdar dock att det fanns förbudsskyltar redan i september 2011.

Brott inte styrkt

Tingsrätten menade i sin friande dom att den informationstavla som alla är överens om fanns på platsen har en så liten text och överskuggas av informationen om att området beträdes på egen risk.

Det är därmed, enligt rätten, inte styrkt att de båda åtalade känt till att det var förbjudet att inträda på området och de kan därför inte dömas för brott.

Den friande domen har nu vunnit laga kraft. Detta sedan åklagaren beslutat att inte driva ärendet vidare till hovrätten.

  • Lars Berthilsson