11 dec 2013 15:47

07 jan 2015 10:06

Medborgarförslag om turismen

Tankesmedja Carlsborg vill att kommunen ska utveckla turismen och ta nya grepp för att locka besökare.

Den opolitiska Tankesmedja Carlsborg bildades i våras och syftet är att driva samhällsfrågor och skapa opinion. Turismen är en av de frågor som de anser är viktiga och de har nu lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Under sommaren har de noterat att det varit en hel del turister i närliggande kommunen men att Karlsborg inte haft samma besöksfrekvens. De vill att det tas nya grepp och att man börjar marknadsföra helheten av Karlsborgs turistattraktioner. De vill se mer av produktion, produktutveckling och skräddarsydda resor och events. Vilket de menar är ett sätt för att locka besökarna att stanna fler dagar och inte bara dagturista i kommunen. De har förslag på olika varianter av paket som kanoting, kulturvecka, fiske, cykelpaket och dansutbildning men också olika kombinationer av dessa där även Eric Nordevall eller M/S Sandön skulle kunna ingå.

Den opolitiska Tankesmedja Carlsborg bildades i våras och syftet är att driva samhällsfrågor och skapa opinion. Turismen är en av de frågor som de anser är viktiga och de har nu lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Under sommaren har de noterat att det varit en hel del turister i närliggande kommunen men att Karlsborg inte haft samma besöksfrekvens. De vill att det tas nya grepp och att man börjar marknadsföra helheten av Karlsborgs turistattraktioner. De vill se mer av produktion, produktutveckling och skräddarsydda resor och events. Vilket de menar är ett sätt för att locka besökarna att stanna fler dagar och inte bara dagturista i kommunen. De har förslag på olika varianter av paket som kanoting, kulturvecka, fiske, cykelpaket och dansutbildning men också olika kombinationer av dessa där även Eric Nordevall eller M/S Sandön skulle kunna ingå.

  • Anneli Malm