12 dec 2013 17:19

07 jan 2015 10:06

Kunde blivit allvarlig vårdskada

Karlsborgs kommun har gjort en anmälan enligt Lex Maria efter en händelse som kunde ha medfört en allvarlig vårdskada. En brukare inom hemvården ska inte ha fått rätt läkemedelsordination vilket, enligt anmälan, eventuellt kan leda till att patientens allmäntillstånd successivt försämras med sjukhusvård som följd. Bristande kommunikation och samverkansrutiner mellan vårdgivare ska vara orsaken.

Anmälan är skickad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Karlsborgs kommun har gjort en anmälan enligt Lex Maria efter en händelse som kunde ha medfört en allvarlig vårdskada. En brukare inom hemvården ska inte ha fått rätt läkemedelsordination vilket, enligt anmälan, eventuellt kan leda till att patientens allmäntillstånd successivt försämras med sjukhusvård som följd. Bristande kommunikation och samverkansrutiner mellan vårdgivare ska vara orsaken.

Anmälan är skickad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.