27 dec 2013 09:50

23 jan 2015 15:36

Per-Olof Olofsson blev årets Forsvikare

Intresseföreningen Forsvik har utsett årets Forsvikare. Fjolårets Forsvikare Bo Bremsjö delade ut årets titel till Per-Olof Olofsson.

Förutom äran fick Per-Olof både ett diplom och en stipendiesumma att göra något trevligt för. Stipendiet som instiftats av Intresseföreningen Forsvik till Folke Larssons minne, utdelas årligen på luciadagen och tilldelas den som i Folkes anda bidragit till att levandegöra Forsvik och utvecklat goda idéer för ett nutida och framtida Forsvik. Folke bar på sin tid hedersnamnet Mr Forsvik och var full av energi för att sätta Forsvik på Sverigekartan.

Utmärkelsens motivering

Följande motivering gjorde Per-Olof till årets Forsvikare: Per-Olof är en nyckelperson för Forsviks Industriminnen. Han är den som alltid sett till att besökare och användare av brukets lokaler samt bruksområdet varit och är en välskött anläggning. Per-Olof har alltid på ett positivt sätt underlättat intresseföreningens många aktiviteter inom bruksområdet, där hans stora kunnighet, hjälpsamhet och hans positiva inställning varit till god nytta, helt i Folke Larssons anda.

Förutom äran fick Per-Olof både ett diplom och en stipendiesumma att göra något trevligt för. Stipendiet som instiftats av Intresseföreningen Forsvik till Folke Larssons minne, utdelas årligen på luciadagen och tilldelas den som i Folkes anda bidragit till att levandegöra Forsvik och utvecklat goda idéer för ett nutida och framtida Forsvik. Folke bar på sin tid hedersnamnet Mr Forsvik och var full av energi för att sätta Forsvik på Sverigekartan.

Utmärkelsens motivering

Följande motivering gjorde Per-Olof till årets Forsvikare: Per-Olof är en nyckelperson för Forsviks Industriminnen. Han är den som alltid sett till att besökare och användare av brukets lokaler samt bruksområdet varit och är en välskött anläggning. Per-Olof har alltid på ett positivt sätt underlättat intresseföreningens många aktiviteter inom bruksområdet, där hans stora kunnighet, hjälpsamhet och hans positiva inställning varit till god nytta, helt i Folke Larssons anda.

  • Lennart Strömberg