02 jan 2014 11:24

07 jan 2015 09:51

Förskola snart igång

Verksamhet startar för asylsökande barn.

Förskoleverksamhet för de asylsökande barnen som är mellan tre och fem ska starta upp i Familjecentralen Björkens lokaler. En verksamhet som beräknas komma i gång under januari 2014. Det handlar om fem till sex barn inledningsvis.

Förskoleverksamhet för de asylsökande barnen som är mellan tre och fem ska starta upp i Familjecentralen Björkens lokaler. En verksamhet som beräknas komma i gång under januari 2014. Det handlar om fem till sex barn inledningsvis.