07 jan 2014 15:15

07 jan 2015 10:07

Väktare blir av med jobbet

En väktare från Karlsborg blir av med sin anställning efter att ha dömts för ett brott. Det har länsstyrelsen beslutat.

Väktaren får därmed sitt godkännande för anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag återkallat. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att med anledning av det brott som väktaren dömts för så bedömer de att väktaren inte uppfyller kraven på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet.

Beslutet gäller med omedelbar verkan och kan överklagas till förvaltningsrätten.

En väktare från Karlsborg blir av med sin anställning efter att ha dömts för ett brott. Det har länsstyrelsen beslutat.

Väktaren får därmed sitt godkännande för anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag återkallat. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att med anledning av det brott som väktaren dömts för så bedömer de att väktaren inte uppfyller kraven på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet.

Beslutet gäller med omedelbar verkan och kan överklagas till förvaltningsrätten.