16 jan 2014 16:00

07 jan 2015 10:07

Äldre ska vara delaktiga i vårdplanering

Socialnämnden fick vid senaste sammanträdet information om den sedan tidigare fastställda regionala handlingsplanen för sjuka äldre. Det övergripande målet är att alla ska må bra och känna sig trygga i att bli äldre.

I Karlsborg kommer bland annat ett vårdplaneringsteam att inrättas från 1 april, för att ge den enskilde möjlighet till inflytande och delaktighet vid vård- och omsorgsplanering.

Tanken är att vårdplaneringsteamet ska samordna resurser och insatser under de första veckorna efter en sjukhusvistelse. Teamets funktion blir därför ett sätt för Karlsborgs kommun att se till att vård och omsorg samordnas och att respektive huvudman tar sitt ansvar.

Socialnämnden fick vid senaste sammanträdet information om den sedan tidigare fastställda regionala handlingsplanen för sjuka äldre. Det övergripande målet är att alla ska må bra och känna sig trygga i att bli äldre.

I Karlsborg kommer bland annat ett vårdplaneringsteam att inrättas från 1 april, för att ge den enskilde möjlighet till inflytande och delaktighet vid vård- och omsorgsplanering.

Tanken är att vårdplaneringsteamet ska samordna resurser och insatser under de första veckorna efter en sjukhusvistelse. Teamets funktion blir därför ett sätt för Karlsborgs kommun att se till att vård och omsorg samordnas och att respektive huvudman tar sitt ansvar.