20 jan 2014 12:54

23 jan 2015 15:37

Tivedspôjkera medverkade vid gudstjänst i nytt pastorat

Läsarsånger i Tiveds kyrka

Vid söndagens sammanlysta gudstjänst i Tiveds kyrka intill sjön Unden medverkade traktens välkända spelmansgäng Tivedspôjkera. Förstärkta med kantor Per Nordin bjöds församlingen att sjunga med i ett antal välkända läsarsånger.

Dagens gudstjänst var sammanlyst över hela det nya pastoratet – Bodarne pastorat – som bildades den 1 januari 2014 genom sammanslagning av församlingarna Finnerödja-Tived, Skagershult samt Ramundeboda. Devisen över altaret i Tiveds kyrka kommen till mig i allen har därmed på sätt och vis fått en ny mer vittomfattande innebörd.

Kyrkan var nästintill fullsatt då präst Anna Eriksson hälsade välkomna till gudstjänsten; den andra söndagen efter trettondedagen. Alldeles särskilt till de som hade infunnit sig från de närliggande församlingarna i det nya pastoratet.

Välkända läsarsånger

Insprängt mellan gudstjänsten och psalmer framförde Tivedspôjkera flera mycket välkända och medryckande läsarsånger såsom De komma från öst och väst och Säg känner du det underbara landet. Tivedspôjkera rundade av sin medverkan med den välkända läsarsången Pärleporten där församlingen verkligen visade sångröst!

Präst Anna Eriksson avslutade därefter gudstjänsten med att inbjuda församlingen till församlingshemmet på korv och tårta! En viss rörelse förnamns i kyrkorummet varpå prästen med ett glatt leende ändrade till: Jag menar naturligtvis korv och bröd, kaffe och tårta.

På kyrkbacken möttes församlingen av Helge Jacobsson och hans mobila korvkok och inne i församlingshemmet lät sig alla väl smakas av kaffe och hembakade tårtor.

Dagens gudstjänst var sammanlyst över hela det nya pastoratet – Bodarne pastorat – som bildades den 1 januari 2014 genom sammanslagning av församlingarna Finnerödja-Tived, Skagershult samt Ramundeboda. Devisen över altaret i Tiveds kyrka kommen till mig i allen har därmed på sätt och vis fått en ny mer vittomfattande innebörd.

Kyrkan var nästintill fullsatt då präst Anna Eriksson hälsade välkomna till gudstjänsten; den andra söndagen efter trettondedagen. Alldeles särskilt till de som hade infunnit sig från de närliggande församlingarna i det nya pastoratet.

Välkända läsarsånger

Insprängt mellan gudstjänsten och psalmer framförde Tivedspôjkera flera mycket välkända och medryckande läsarsånger såsom De komma från öst och väst och Säg känner du det underbara landet. Tivedspôjkera rundade av sin medverkan med den välkända läsarsången Pärleporten där församlingen verkligen visade sångröst!

Präst Anna Eriksson avslutade därefter gudstjänsten med att inbjuda församlingen till församlingshemmet på korv och tårta! En viss rörelse förnamns i kyrkorummet varpå prästen med ett glatt leende ändrade till: Jag menar naturligtvis korv och bröd, kaffe och tårta.

På kyrkbacken möttes församlingen av Helge Jacobsson och hans mobila korvkok och inne i församlingshemmet lät sig alla väl smakas av kaffe och hembakade tårtor.

  • Stig-H Brehag