22 jan 2014 12:35

07 jan 2015 09:51

Företag måste åtgärda brister

Arbetsmiljöverket kräver bättre arbetsmiljö.

Företaget Trädetaljer i Undenäs måste förbättra arbetsmiljön för att förhindra att någon skadar sig på arbetet. Det har Arbetsmiljöverket beslutat efter en inspektion på företaget. Det handlar om en palltillverkningsmaskin som saknar delar av staketet utefter banan där färdiga pallar transporteras och innebär fritt inträde till maskinen. Transportbanan startar även utan föregående varning. Företaget ska se till att hela banan blir omgärdad och att montera in ett blinkande varningsljus samt en fördröjning så att personer som befinner sig inom riskområdet hinner sätta sig i säkerhet innan banan startar.

Åtgärderna ska vara genomförda innan den 1 april 2014.

Företaget Trädetaljer i Undenäs måste förbättra arbetsmiljön för att förhindra att någon skadar sig på arbetet. Det har Arbetsmiljöverket beslutat efter en inspektion på företaget. Det handlar om en palltillverkningsmaskin som saknar delar av staketet utefter banan där färdiga pallar transporteras och innebär fritt inträde till maskinen. Transportbanan startar även utan föregående varning. Företaget ska se till att hela banan blir omgärdad och att montera in ett blinkande varningsljus samt en fördröjning så att personer som befinner sig inom riskområdet hinner sätta sig i säkerhet innan banan startar.

Åtgärderna ska vara genomförda innan den 1 april 2014.