30 jan 2014 14:21

07 jan 2015 10:08

Fler möjliga bostäder för unga

Det behövs mindre, billiga lägenheter för militärer och ett första boende för ungdomar.

Arbetet med att se vilka möjligheter som finns för att hitta bostadslösningar fortsätter. En tanke är att bygga moduler på Åsen i närheten av den befintliga bebyggelsen. Men det finns flera alternativ. En annan tänkbar möjlighet är att bygga utmed Västra vägen i det parkområde som finns där men även i backen mittemot idrottsanläggningen Moliden. Där har dock försvaret tidigare sagt nej då det handlade om att bygga en skola på platsen.

Arbetet med att se vilka möjligheter som finns för att hitta bostadslösningar fortsätter. En tanke är att bygga moduler på Åsen i närheten av den befintliga bebyggelsen. Men det finns flera alternativ. En annan tänkbar möjlighet är att bygga utmed Västra vägen i det parkområde som finns där men även i backen mittemot idrottsanläggningen Moliden. Där har dock försvaret tidigare sagt nej då det handlade om att bygga en skola på platsen.