31 jan 2014 13:05

23 jan 2015 15:38

Dålig is på Bottensjön

Det är många öppna vakar på Bottensjön. Bara i södra delen har 15 öppna brunnar setts och det är många även i den norra delen.

Bo ”Mr Fish” Sjöberg varnar nu för den dåliga isen som kan vara förrädisk.

– Det ser otäckt ut på Bottensjön och det här är inget att leka med, det är stor risk att någon går igenom om man inte har koll. Intresset för vinterfisket är stort och när de som inte är vana ser andra som är ute på isen tror de att det är säkert men det är det inte, säger han.

Anledningen till de öppna vakarna är, enligt Sjöberg, bland annat att det blåst mycket och isen därför inte lägger sig helt, en annan orsak är att de var förhållandevis varmt i vattnet när isen lade sig.

– Och vattenströmmen är stor och det beror på att man öppnat dammluckorna i Forsvik för att tappa av Viken och då är vattnet i rörelse. Skulle det frysa på nu och det blir ett istäcke på två till tre centimeter över brunnarna och sen lite snö på det så syns de inte. Det kan bli riktigt farlig, säger han som uppmanar till försiktighet på isen.

Bo ”Mr Fish” Sjöberg varnar nu för den dåliga isen som kan vara förrädisk.

– Det ser otäckt ut på Bottensjön och det här är inget att leka med, det är stor risk att någon går igenom om man inte har koll. Intresset för vinterfisket är stort och när de som inte är vana ser andra som är ute på isen tror de att det är säkert men det är det inte, säger han.

Anledningen till de öppna vakarna är, enligt Sjöberg, bland annat att det blåst mycket och isen därför inte lägger sig helt, en annan orsak är att de var förhållandevis varmt i vattnet när isen lade sig.

– Och vattenströmmen är stor och det beror på att man öppnat dammluckorna i Forsvik för att tappa av Viken och då är vattnet i rörelse. Skulle det frysa på nu och det blir ett istäcke på två till tre centimeter över brunnarna och sen lite snö på det så syns de inte. Det kan bli riktigt farlig, säger han som uppmanar till försiktighet på isen.

  • Anneli Malm