05 feb 2014 10:36

07 jan 2015 09:52

Anmäler sen cancerdiagnos

En kvinna i Karlsborg menar att hennes bröstcancerdiagnos blev försenad och har anmält sin vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan fick i april förra året besked om att en knöl hon upptäckt i sitt vänstra bröst var en förtjockning av bindväven. Läkaren som undersökt via ultraljud sa att knölen, som mättes upp till 0,9 centimeter, var ofarlig.

Under sommaren växte knölen, kvinnans oro fortsatte och hon kontaktade sin vårdcentral igen. Hon undersöktes av samma läkare som vid det första tillfället och nu konstaterades att det fanns två knölar. Läkaren sa på nytt att det inte var något farligt, men kvinnan fick efter påtryckningar remiss till en mammografiundersökning. Där konstaterades, enligt anmälan, att kvinnan hade framskriden bröstcancer med spridning till lymfkörtlar.

En kvinna i Karlsborg menar att hennes bröstcancerdiagnos blev försenad och har anmält sin vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan fick i april förra året besked om att en knöl hon upptäckt i sitt vänstra bröst var en förtjockning av bindväven. Läkaren som undersökt via ultraljud sa att knölen, som mättes upp till 0,9 centimeter, var ofarlig.

Under sommaren växte knölen, kvinnans oro fortsatte och hon kontaktade sin vårdcentral igen. Hon undersöktes av samma läkare som vid det första tillfället och nu konstaterades att det fanns två knölar. Läkaren sa på nytt att det inte var något farligt, men kvinnan fick efter påtryckningar remiss till en mammografiundersökning. Där konstaterades, enligt anmälan, att kvinnan hade framskriden bröstcancer med spridning till lymfkörtlar.