05 feb 2014 16:31

23 jan 2015 15:38

Bra betyg från hyresgästerna

Karlsborgsbostäder har för första gången genomfört en hyresenkät och resultatet blev över förväntan. Nu är de nominerade till ett pris.

– Jag blev så ofantligt glad över att vi fick så höga omdömen från hyresgästerna. Jag trodde vi skulle få bra betyg men inte så här bra och vi tillhör de tio procenten som fick högst i landet, säger Thomas Niklasson från Karlsborgsbostäder.

Det är första gången som bostadsbolaget genomför en enkätundersökning där hyresgästerna får svara på ett antal frågor om bland annat utemiljön, bemötandet, hur de anser att servicen är, trivsel i trappuppgången, möjligheten att agera miljövänligt och om de anser att de får valuta för hyrespengarna och svarsfrekvensen var hög, 70,9 procent.

– Snittet låg på 52 procent så det är många som valt att svara här och det är bra annars kan undersökningen visa snett. Det är bra att vi får veta vad man anser om oss och lägenheterna, vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra.

Positiva omdömen

De får gott betyg inom de flesta områden och mellan 70 -dryga 90 procent ger omdömena ganska bra eller mycket bra . 96.1 procent uppger att de trivs i lägenheten och 86 procent anser att de får valuta för pengarna. Då det handlar om bemötande, information, kontakt, tillgänglighet och ta kunden på allvar ligger de positiva omdömena mellan 83,6 och upp till 96,2 procent.

– Vi bryr oss alltid om folk och det är A och O hos oss. Det är något som vi byggt upp genom åren sedan den tidigare vd:n Anders Larsson. Det känns bra att man känner trygghet, att man får ett bra bemötande och att vi uppfyller våra löften.

Bättre källsortering

Det är endast då det gäller möjligheterna till källsorteringen som man sticker ut negativt där endast 34 procent anser att det är bra.

– Vi får titta på om vi kan ändra på det men det kommer innebära en extra kostnad. Å andra sidan har vi bra med miljöstationer i kommunen och vi kanske är dåliga på att upplysa om det.

Enkäter till hyresgästerna kommer att göras regelbundet framöver för att se trender, vad som blivit bättre och vad som behöver förbättras.

Nominerade till pris

De har nu nominerats till ett pris som det bästa bostadsbolaget i landet i kategorin högsta produktindex, där man får mest valuta för pengarna. De övriga två är AB Tranåsbostäder och Bygg Vesta/Grön bostad. Det är AktivBo som står bakom enkäten och också de som nominerar bolagen.

– Jag blev så ofantligt glad över att vi fick så höga omdömen från hyresgästerna. Jag trodde vi skulle få bra betyg men inte så här bra och vi tillhör de tio procenten som fick högst i landet, säger Thomas Niklasson från Karlsborgsbostäder.

Det är första gången som bostadsbolaget genomför en enkätundersökning där hyresgästerna får svara på ett antal frågor om bland annat utemiljön, bemötandet, hur de anser att servicen är, trivsel i trappuppgången, möjligheten att agera miljövänligt och om de anser att de får valuta för hyrespengarna och svarsfrekvensen var hög, 70,9 procent.

– Snittet låg på 52 procent så det är många som valt att svara här och det är bra annars kan undersökningen visa snett. Det är bra att vi får veta vad man anser om oss och lägenheterna, vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra.

Positiva omdömen

De får gott betyg inom de flesta områden och mellan 70 -dryga 90 procent ger omdömena ganska bra eller mycket bra . 96.1 procent uppger att de trivs i lägenheten och 86 procent anser att de får valuta för pengarna. Då det handlar om bemötande, information, kontakt, tillgänglighet och ta kunden på allvar ligger de positiva omdömena mellan 83,6 och upp till 96,2 procent.

– Vi bryr oss alltid om folk och det är A och O hos oss. Det är något som vi byggt upp genom åren sedan den tidigare vd:n Anders Larsson. Det känns bra att man känner trygghet, att man får ett bra bemötande och att vi uppfyller våra löften.

Bättre källsortering

Det är endast då det gäller möjligheterna till källsorteringen som man sticker ut negativt där endast 34 procent anser att det är bra.

– Vi får titta på om vi kan ändra på det men det kommer innebära en extra kostnad. Å andra sidan har vi bra med miljöstationer i kommunen och vi kanske är dåliga på att upplysa om det.

Enkäter till hyresgästerna kommer att göras regelbundet framöver för att se trender, vad som blivit bättre och vad som behöver förbättras.

Nominerade till pris

De har nu nominerats till ett pris som det bästa bostadsbolaget i landet i kategorin högsta produktindex, där man får mest valuta för pengarna. De övriga två är AB Tranåsbostäder och Bygg Vesta/Grön bostad. Det är AktivBo som står bakom enkäten och också de som nominerar bolagen.

  • Anneli Malm