09 feb 2014 20:25

23 jan 2015 15:38

Nästa steg för barnens rätt

Nu är det dags att gå vidare i arbetet för att göra Karlsborg till en riktigt bra barnrättskommun. En kommunal handlingsplan för genomförandet av FN:s barnkonvention finns och barnchecklista används. Nästa steg är en barnombudsman enligt barnrättskämpar och referensgrupp.

Karlsborgs kommun ligger bra till med en handlingsplan för genomförandet av FN:s barnkonvention för barnens rättigheter enligt Rädda barnens lokala förening.

– Vi är på rätt väg, nu är en BO det viktigaste steget vidare som kommunen kan ta för att leva upp till barnkonventionen, där artikel 2 säger att alla barn har lika rättigheter och lika värde, inget barn får diskrimineras, säger Ingrid Ohlsson, ordförande i lokala Rädda barnen.

– BO är ett bra redskap för kartläggning av levnadsvillkor och för att låta barn berätta om sin livssituation. Bäst för att något verkligen ska bli gjort är att en enda person har ansvaret, vilket också skulle avlasta för de enskilda politikerna som ju har en mängd frågor att sätta sig in i.

– En barnombudsman talar för svaga grupper som annars inte kommer till tals, kollar också att barnkonventionen efterlevs och följer upp, kommer med hjälp och stöd vid barnrättsveckor samt tips och idéer, fortsätter Ingrid Ohlsson. Varför inte dela en gemensam ombudsman Hjo-Ti-Borg? Vilken fjäder i hatten för kommunerna när det gäller att locka barnfamiljer! Och pengafrågan, ja där handlar det bara om att kunna prioritera rätt.

På Mölltorpsskolan finns lokalföreningens ständiga referensgrupp, elevrådet, vars arbete följs kontinuerligt. Ett besök där följt av information fick gruppen elever från klass 2-6 att enhälligt säga ”ja tack” till en barnombudsman.

– Det skulle vara bra att ha en enda särskild person att vända sig till om vi vill något eller något händer, i dag går vi till en lärare eller berättar för en kompis.

På Carl Johanskolan träffas några medlemmar i elevrådet och fastställer snabbt att det krävs mera information, helst redan i sjunde klass eller tidigare, om vilka funktioner en BO skulle ha.

– Vi vet inte så mycket om BO, eller barnrättigheter, och då blir inte intresset stort heller, säger Elin Perströmer och Julia Forsmark håller med.

Karlsborgs kommun ligger bra till med en handlingsplan för genomförandet av FN:s barnkonvention för barnens rättigheter enligt Rädda barnens lokala förening.

– Vi är på rätt väg, nu är en BO det viktigaste steget vidare som kommunen kan ta för att leva upp till barnkonventionen, där artikel 2 säger att alla barn har lika rättigheter och lika värde, inget barn får diskrimineras, säger Ingrid Ohlsson, ordförande i lokala Rädda barnen.

– BO är ett bra redskap för kartläggning av levnadsvillkor och för att låta barn berätta om sin livssituation. Bäst för att något verkligen ska bli gjort är att en enda person har ansvaret, vilket också skulle avlasta för de enskilda politikerna som ju har en mängd frågor att sätta sig in i.

– En barnombudsman talar för svaga grupper som annars inte kommer till tals, kollar också att barnkonventionen efterlevs och följer upp, kommer med hjälp och stöd vid barnrättsveckor samt tips och idéer, fortsätter Ingrid Ohlsson. Varför inte dela en gemensam ombudsman Hjo-Ti-Borg? Vilken fjäder i hatten för kommunerna när det gäller att locka barnfamiljer! Och pengafrågan, ja där handlar det bara om att kunna prioritera rätt.

På Mölltorpsskolan finns lokalföreningens ständiga referensgrupp, elevrådet, vars arbete följs kontinuerligt. Ett besök där följt av information fick gruppen elever från klass 2-6 att enhälligt säga ”ja tack” till en barnombudsman.

– Det skulle vara bra att ha en enda särskild person att vända sig till om vi vill något eller något händer, i dag går vi till en lärare eller berättar för en kompis.

På Carl Johanskolan träffas några medlemmar i elevrådet och fastställer snabbt att det krävs mera information, helst redan i sjunde klass eller tidigare, om vilka funktioner en BO skulle ha.

– Vi vet inte så mycket om BO, eller barnrättigheter, och då blir inte intresset stort heller, säger Elin Perströmer och Julia Forsmark håller med.

  • Ewa Renverth