11 feb 2014 12:46

23 jan 2015 15:38

Harjakt kring fästningsområdet

Medlemmar från Karlsborg jaktvårdkrets stod på pass med gevär och hundar. I lördags var det harjakt på Vanäs udde och runt fästningsområdet. En återkommande aktivitet för att decimera stammarna och minska slitage på materiel.

Tidigt i lördags morse samlades ett tiotal jägare från Karlsborg jaktvårdkrets för att skjuta av harstammen i området. Den återkommande aktiviteten sker en gång om året på uppdrag av regementet. Syftet är att öka säkerheten och minska slitageskador.

– Det är som en skyddsjakt, flyget kan inte få in harar i området. Det är viltvård för att decimera stammarna och det får inte bli en sanitär olägenhet för de som har kolonistugor, uppger den anonyma jaktledaren.

Ingen information

Under lördagens jakt delgavs ingen information till allmänheten. Att skjuta inom tättbebyggt område kan väcka starka känslor. Jaktledaren avfärdade faran.

– Om det går förbi motionärer är de fullständigt säkra. Det är folk runtomkring så man måste vara försiktig. Allt är kringgärdat med mycket restriktioner, vi skjuter aldrig någonting som inte är säkert inom kulfång. Det är medlemmar från jaktvårdsföreningen som är med, alla är erfarna jägare.

Debatterat ämne

Grönklädda jägare stod tyst runt området, då och då hördes skott och skall från lösspringande hundar. Vid en kort paus kom två damer vandrandes i motionssåret intill. Ingen av dem kände till jakten.

– Från och med nu vet vi om det. Om det är nödvändigt är det väl bra. De tar väl hänsyn, jag vet att de är försiktiga, menar Inger Karin Jutila och Sissel Berg.

Jakten i Sverige är ett ofta debatterat ämne där åsikterna skiljer sig åt. Ingen av de medverkande jägarna ville uttala sig eller ställa upp på bild.

– Det finns de som inte gillar att vi skjuter söta harar och rådjur. Reaktionerna är blandade. Sen finns det de som kan känna oro när det står folk med vapen, menar jaktledaren.

Tidigt i lördags morse samlades ett tiotal jägare från Karlsborg jaktvårdkrets för att skjuta av harstammen i området. Den återkommande aktiviteten sker en gång om året på uppdrag av regementet. Syftet är att öka säkerheten och minska slitageskador.

– Det är som en skyddsjakt, flyget kan inte få in harar i området. Det är viltvård för att decimera stammarna och det får inte bli en sanitär olägenhet för de som har kolonistugor, uppger den anonyma jaktledaren.

Ingen information

Under lördagens jakt delgavs ingen information till allmänheten. Att skjuta inom tättbebyggt område kan väcka starka känslor. Jaktledaren avfärdade faran.

– Om det går förbi motionärer är de fullständigt säkra. Det är folk runtomkring så man måste vara försiktig. Allt är kringgärdat med mycket restriktioner, vi skjuter aldrig någonting som inte är säkert inom kulfång. Det är medlemmar från jaktvårdsföreningen som är med, alla är erfarna jägare.

Debatterat ämne

Grönklädda jägare stod tyst runt området, då och då hördes skott och skall från lösspringande hundar. Vid en kort paus kom två damer vandrandes i motionssåret intill. Ingen av dem kände till jakten.

– Från och med nu vet vi om det. Om det är nödvändigt är det väl bra. De tar väl hänsyn, jag vet att de är försiktiga, menar Inger Karin Jutila och Sissel Berg.

Jakten i Sverige är ett ofta debatterat ämne där åsikterna skiljer sig åt. Ingen av de medverkande jägarna ville uttala sig eller ställa upp på bild.

– Det finns de som inte gillar att vi skjuter söta harar och rådjur. Reaktionerna är blandade. Sen finns det de som kan känna oro när det står folk med vapen, menar jaktledaren.

  • Frans Nilsson