12 feb 2014 19:26

23 jan 2015 15:38

Karlsborgarna ska bli hälsosammare

2020 ska Karlborgarna vara friskast i Skaraborg. Invånarna ska må bättre, vara mer aktiva och sluta röka.

För att nå målet 2020 arbetas det med delmål för att förbättra kommuninvånarnas hälsa.

– Vi ser områden som vi behöver förbättra oss på, säger folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

Fler ska må bättre, ha bättre tandhälsa och vara fysiskt aktiva mer än 30 minuter per dag. Färre ska röka, lida av fetma och av psykisk ohälsa och barn och ungdomar är en prioriterad grupp för att på ett tidigt stadium få goda vanor.

– Folkhälsorådet har ingen egen organisation utan det är i kommunens olika verksamheter som det dagliga arbetet ska göras och det görs mycket redan.

Skolorna arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

– I skolan når vi alla och där kan vi införliva alla mål. Det handlar inte bara om skolan utan även vad barnen har för fritid och hur de mår hemma. Där är även kultur och fritid och socialförvaltningen inblandade.

All personal på Carl Johanskolan har utbildats i ADNT- undervisning som står för alkohol, doping, narkotika och tobak. Meningen är att det ska följa med i all undervisning och syftet är att färre ska börja röka och dricka alkohol.

Matlagning

Familjecentralen anordnar matlagningskurser för att lära ut hälsosamma matvanor och i maj kommer ett specialnummer av Bamse att delas ut till alla barn mellan 4-6 år som fokuserar på hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Ekonomer och förvaltningschefer inom kommunen utbildar sig inom socioekonomi. Det handlar om att sätta in resurser på ett tidigt stadium för att förhindra utanförskap och där man kan peka på vilka ekonomiska vinster det ger.

Utnyttja timmen

För att fler ska röra på sig mer är en del att få fler att utnyttja sin friskvårdstimme varje vecka. En timme som alla heltidsanställda i kommunen har rätt att ta ut.

Indikatorerna på de områden som behöver förbättras kommer från de hälsoenkäter som görs och det är också där de kan se vad som blivit bättre eller vad som behöver förbättras.

För att nå målet 2020 arbetas det med delmål för att förbättra kommuninvånarnas hälsa.

– Vi ser områden som vi behöver förbättra oss på, säger folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

Fler ska må bättre, ha bättre tandhälsa och vara fysiskt aktiva mer än 30 minuter per dag. Färre ska röka, lida av fetma och av psykisk ohälsa och barn och ungdomar är en prioriterad grupp för att på ett tidigt stadium få goda vanor.

– Folkhälsorådet har ingen egen organisation utan det är i kommunens olika verksamheter som det dagliga arbetet ska göras och det görs mycket redan.

Skolorna arbetar med hälsofrämjande skolutveckling.

– I skolan når vi alla och där kan vi införliva alla mål. Det handlar inte bara om skolan utan även vad barnen har för fritid och hur de mår hemma. Där är även kultur och fritid och socialförvaltningen inblandade.

All personal på Carl Johanskolan har utbildats i ADNT- undervisning som står för alkohol, doping, narkotika och tobak. Meningen är att det ska följa med i all undervisning och syftet är att färre ska börja röka och dricka alkohol.

Matlagning

Familjecentralen anordnar matlagningskurser för att lära ut hälsosamma matvanor och i maj kommer ett specialnummer av Bamse att delas ut till alla barn mellan 4-6 år som fokuserar på hälsa, kost och fysisk aktivitet.

Ekonomer och förvaltningschefer inom kommunen utbildar sig inom socioekonomi. Det handlar om att sätta in resurser på ett tidigt stadium för att förhindra utanförskap och där man kan peka på vilka ekonomiska vinster det ger.

Utnyttja timmen

För att fler ska röra på sig mer är en del att få fler att utnyttja sin friskvårdstimme varje vecka. En timme som alla heltidsanställda i kommunen har rätt att ta ut.

Indikatorerna på de områden som behöver förbättras kommer från de hälsoenkäter som görs och det är också där de kan se vad som blivit bättre eller vad som behöver förbättras.

  • Anneli Malm