17 feb 2014 19:39

07 jan 2015 09:52

Nej till fler rektorer

Den nye rektorn på Carl Johanskolan såg ett behov av personalförändringar på skolan. Han ville att två nya befattningar som biträdande rektorer på vardera 50 procent infördes.

Det för att få en ökad tydlighet och ökad legitimitet i skolans organisation samt för de arbetsuppgifter som är av administrativ- och ledningskaraktär. Det skulle inte innebära några nya tjänster eller utökning av befintlig personal och rymmas inom befintlig personalbudget

Barn- och utbildningsnämnden sa dock nej.

– Vi anser att vi ska ha den organisation vi har, säger nämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Det var nämnden enig om.

Det för att få en ökad tydlighet och ökad legitimitet i skolans organisation samt för de arbetsuppgifter som är av administrativ- och ledningskaraktär. Det skulle inte innebära några nya tjänster eller utökning av befintlig personal och rymmas inom befintlig personalbudget

Barn- och utbildningsnämnden sa dock nej.

– Vi anser att vi ska ha den organisation vi har, säger nämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Det var nämnden enig om.