17 feb 2014 11:50

07 jan 2015 10:09

Bidrag till folkhälsoprojekt

De ideella föreningarna kan varje år söka ett folkhälsobidrag via kommunen för att arbeta för bättre hälsa för barn och ungdomar. Det är en del i kommunens arbete med att förbättra folkhälsan.

– Vi ser gärna större projekt där flera föreningar går samman och gör något som är utöver det ordinarie utbudet, säger kommunens folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

Arbete med barn och ungdomar är prioriterat och det kan handla om att förebygga mobbning, ökad fysisk aktivitet, kontakt med naturen eller att förebygga aggressivitet och våld.

19 februari är sista ansökningsdagen.

De ideella föreningarna kan varje år söka ett folkhälsobidrag via kommunen för att arbeta för bättre hälsa för barn och ungdomar. Det är en del i kommunens arbete med att förbättra folkhälsan.

– Vi ser gärna större projekt där flera föreningar går samman och gör något som är utöver det ordinarie utbudet, säger kommunens folkhälsoplanerare Ann Norling Gustafsson.

Arbete med barn och ungdomar är prioriterat och det kan handla om att förebygga mobbning, ökad fysisk aktivitet, kontakt med naturen eller att förebygga aggressivitet och våld.

19 februari är sista ansökningsdagen.