18 feb 2014 16:30

07 jan 2015 09:52

Positivt resultat för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 132 000 kronor för 2013.

– Trots att gång- och cykelvägen till Mölltorp blev 1 miljon kronor dyrare än beräknat och reparationer av kommunens bryggor kostade 700 000 kronor så har kommunstyrelsen ett litet överskott, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Att kommunstyrelsen redovisar ett plusresultat beror bland annat på att de inte utnyttjat hela förfogandeanslaget och på den varma vintern. Vilket har inneburit en lägre kostnad inom fastighetsverksamheten på drygt 1,2 miljoner kronor.

– Trots att gång- och cykelvägen till Mölltorp blev 1 miljon kronor dyrare än beräknat och reparationer av kommunens bryggor kostade 700 000 kronor så har kommunstyrelsen ett litet överskott, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Att kommunstyrelsen redovisar ett plusresultat beror bland annat på att de inte utnyttjat hela förfogandeanslaget och på den varma vintern. Vilket har inneburit en lägre kostnad inom fastighetsverksamheten på drygt 1,2 miljoner kronor.