19 feb 2014 13:45

07 jan 2015 09:52

Larm från förskolepersonal

Ökad belastning, större barngrupper, stress och personal som tvingas gå ned i arbetstid. Personalen på kommunens förskolor slår larm.

Personalen på förskolorna i kommunen vill se åtgärder för att få en bättre arbetsmiljö. De har i skrivelser till barn- och utbildningsnämnden påtalat ett antal punkter som de ser som stora arbetsmiljörisker. Det handlar bland annat om större barngrupper, att antalet arbetsuppgifter har blivit fler i och med den nya läroplanen infördes och att de har längre öppettider då behovet av barnomsorg under längre tid på dagen har ökat. Personalen beskriver att de har stressymtom, att de tvingats gå ned i arbetstid för att de inte orkar jobba heltid och att vikariebristen gör att de går till jobbet även om de är sjuka.

– Det är allvarligt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Därför begär vi in ytterligare underlag bland annat för att inget fackligt skyddsombud var närvarnade vid riskbedömningen. Därefter ska vi se hur vi ska hantera det och vilka åtgärder som ska till.

Personalen på förskolorna i kommunen vill se åtgärder för att få en bättre arbetsmiljö. De har i skrivelser till barn- och utbildningsnämnden påtalat ett antal punkter som de ser som stora arbetsmiljörisker. Det handlar bland annat om större barngrupper, att antalet arbetsuppgifter har blivit fler i och med den nya läroplanen infördes och att de har längre öppettider då behovet av barnomsorg under längre tid på dagen har ökat. Personalen beskriver att de har stressymtom, att de tvingats gå ned i arbetstid för att de inte orkar jobba heltid och att vikariebristen gör att de går till jobbet även om de är sjuka.

– Det är allvarligt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP) och tillägger:

– Därför begär vi in ytterligare underlag bland annat för att inget fackligt skyddsombud var närvarnade vid riskbedömningen. Därefter ska vi se hur vi ska hantera det och vilka åtgärder som ska till.

  • Anneli Malm