20 feb 2014 13:23

23 jan 2015 15:39

Karlsborgarna har blivit fler

Den negativa trenden är bruten. Karlsborgs kommun ökade med 58 invånare under 2013. Det är första gången på många år som Karlsborgarna blir fler.

– Vi har inte upplevt en befolkningsökning av det här slaget på 20 år och det är jättepositivt. Jag hoppas att det är ett trendbrott och att befolkningen fortsätter att öka för det är det vi jobbar för, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Att vi ökar ger även effekt på den kommunala ekonomin då det genererar skatteintäkter och högre statsbidrag.

69 barn föddes

Den sista december 2013 bodde 6 757 personer i Karlsborg enligt senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. Sedan 1994 har invånarantalet i kommunen minskat år från år, fram till förra året då Karlsborgarna istället blev fler. 69 barn föddes i kommunen under 2013 och det är drygt 20 fler än året innan. 84 personer avled under året vilket är 15 fler än som såg dagens ljus. Men då fler valde att flytta till kommunen än ifrån så blev det ändå en positiv befolkningsökning. 410 personer flyttade till kommunen medan de som valde att packa sitt flyttlass var 337.

– Jag kan tänka mig att en del är de som fått permanent uppehållstillstånd av de som bor på Hotell Wettern. Men även Karlsborgsbostäder har den upplevelsen att vi ökar, för första gången på 20 år har de inga lägenheter att hyra ut. Jag hoppas att det är människor som har upptäckt att det är en attraktiv och trevlig kommun att bosätta sig i.

Åldersfördelning

Av de 6 757 är 3 338 kvinnor och 3 419 är män. 398 är barn i ålder 0-6 år och 715 är mellan 7 -17 år. 1404 personer är mellan 65 till 79 år och 504 är 80 år eller äldre. Den åldersgrupp som inrymmer flest personer är de som är mellan 45-64 år där hela 1 813 av Karlsborgarna befinner sig. 546 är mellan 18-24 år och 1 377 är 25-44 år.

– Vi har inte upplevt en befolkningsökning av det här slaget på 20 år och det är jättepositivt. Jag hoppas att det är ett trendbrott och att befolkningen fortsätter att öka för det är det vi jobbar för, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Att vi ökar ger även effekt på den kommunala ekonomin då det genererar skatteintäkter och högre statsbidrag.

69 barn föddes

Den sista december 2013 bodde 6 757 personer i Karlsborg enligt senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. Sedan 1994 har invånarantalet i kommunen minskat år från år, fram till förra året då Karlsborgarna istället blev fler. 69 barn föddes i kommunen under 2013 och det är drygt 20 fler än året innan. 84 personer avled under året vilket är 15 fler än som såg dagens ljus. Men då fler valde att flytta till kommunen än ifrån så blev det ändå en positiv befolkningsökning. 410 personer flyttade till kommunen medan de som valde att packa sitt flyttlass var 337.

– Jag kan tänka mig att en del är de som fått permanent uppehållstillstånd av de som bor på Hotell Wettern. Men även Karlsborgsbostäder har den upplevelsen att vi ökar, för första gången på 20 år har de inga lägenheter att hyra ut. Jag hoppas att det är människor som har upptäckt att det är en attraktiv och trevlig kommun att bosätta sig i.

Åldersfördelning

Av de 6 757 är 3 338 kvinnor och 3 419 är män. 398 är barn i ålder 0-6 år och 715 är mellan 7 -17 år. 1404 personer är mellan 65 till 79 år och 504 är 80 år eller äldre. Den åldersgrupp som inrymmer flest personer är de som är mellan 45-64 år där hela 1 813 av Karlsborgarna befinner sig. 546 är mellan 18-24 år och 1 377 är 25-44 år.

Befolkningssiffror

2013: 6 757

2012: 6 699

2011: 6 722

2010: 6 752

2009: 6 784

2008: 6 790

2007: 6 850

2006: 6 880

2005: 6 898

2004: 6 905

2003: 6 923

2002: 6 967

Källa: SCB