21 feb 2014 13:31

07 jan 2015 10:09

Ersättning för nyanlända

Karlsborgs kommun ska teckna avtal för att ta emot 20 nyanlända invandrare per år vilket SLA berättat om. I budgetpropositionen för 2014 ligger en del förändringar i den statliga ersättningen. Bland annat innebär det att den fasta delen sänks från tio basbelopp till fem och det är heller inte beslutat att kommunen ska använda de pengarna till att bekosta en integrationssekreterare.

Karlsborgs kommun ska teckna avtal för att ta emot 20 nyanlända invandrare per år vilket SLA berättat om. I budgetpropositionen för 2014 ligger en del förändringar i den statliga ersättningen. Bland annat innebär det att den fasta delen sänks från tio basbelopp till fem och det är heller inte beslutat att kommunen ska använda de pengarna till att bekosta en integrationssekreterare.