04 mar 2014 14:17

23 jan 2015 15:39

Statsvetare klargjorde svårlöst konflikt

Orsaken till inbördeskriget i Syrien beror på spänningar mellan sunni- och shiamuslimer. Dessutom visar omvärlden bristande intresse för att lösa konflikten anser orientalisten och statsvetaren Rima Haro.

För att öka förståelsen för flyktingarna som kommer till Karlsborg från Syrien bjöd Svenska kyrkan och Soldathemsförbundet i veckan in allmänheten till en föreläsning om konflikten. Syrien är ett land som under historien ofta varit en del i kringliggandes rikens imperium. Landet blev självständighet år 1941 men först efter shiamuslimen, Hafes Al Assad maktövertagande 1971 fick landets befolkning uppleva stabilitet med efterlängtade reformer.

Konflikten i Syrien är en kamp om makten som står mellan sunni- och shiamuslimer. Därmed blir Syrien även krigsskådeplats för andra länders intressen som genom sitt militära och ekonomiska stöd, till olika grupperingar, förstärker konflikten.

Rima Haro menar att västvärlden inte förstår religionens betydelse i området, vilket sin tur försvårar en politisk lösning. En annan konsekvens av religionens inflytande är förtrycket av syriska muslimska kvinnor.

– Deras största uppgift i livet är att föda barn och passa upp mannens behov.

Rima Haro betonar vikten av att syriska kvinnor som kommer till Sverige uppmuntras att lära sig svenska och därmed ökar sina chanser att ta kontrollen över sina liv.

Rima Haro konstaterar att USA och Ryssland saknar kapacitet respektive intresse av att lösa konflikten.

– Därför är det viktigt att FN placerar ut observatörer i Syrien, med syftet att sätta press på både regimen samt oppositionen och på sätt, åstadkomma öppna val.

För att öka förståelsen för flyktingarna som kommer till Karlsborg från Syrien bjöd Svenska kyrkan och Soldathemsförbundet i veckan in allmänheten till en föreläsning om konflikten. Syrien är ett land som under historien ofta varit en del i kringliggandes rikens imperium. Landet blev självständighet år 1941 men först efter shiamuslimen, Hafes Al Assad maktövertagande 1971 fick landets befolkning uppleva stabilitet med efterlängtade reformer.

Konflikten i Syrien är en kamp om makten som står mellan sunni- och shiamuslimer. Därmed blir Syrien även krigsskådeplats för andra länders intressen som genom sitt militära och ekonomiska stöd, till olika grupperingar, förstärker konflikten.

Rima Haro menar att västvärlden inte förstår religionens betydelse i området, vilket sin tur försvårar en politisk lösning. En annan konsekvens av religionens inflytande är förtrycket av syriska muslimska kvinnor.

– Deras största uppgift i livet är att föda barn och passa upp mannens behov.

Rima Haro betonar vikten av att syriska kvinnor som kommer till Sverige uppmuntras att lära sig svenska och därmed ökar sina chanser att ta kontrollen över sina liv.

Rima Haro konstaterar att USA och Ryssland saknar kapacitet respektive intresse av att lösa konflikten.

– Därför är det viktigt att FN placerar ut observatörer i Syrien, med syftet att sätta press på både regimen samt oppositionen och på sätt, åstadkomma öppna val.

  • Henrik Beck-Friis