05 mar 2014 16:29

07 jan 2015 10:09

Nej till vindkraftverk

Triventus Wind Power AB får inte sätta upp 14 vindkraftverk i Karlsborg och Töreboda. Det står klart efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen.

De tänkta platserna för vindkraftverken är Hanhult 2:9 och Stenbäcken 1:2 i Karlsborgs kommun och Magderud 1:1 och 2:1 i Töreboda. Vindbolaget har fått avslag i tidigare instanser och efter att miljödepartementet avslog deras ansökan vände de sig till högsta förvaltningsdomstolen för att få regeringens beslut prövat. Förvaltningsdomstolen bedömer att inga fel har begåtts och att regeringens beslut därmed står fast. Skälet till att vindkraftverken inte får uppföras är att de riskerar störa Försvarsmaktens verksamhet vid Karlsborgs flygplats.

Triventus Wind Power AB får inte sätta upp 14 vindkraftverk i Karlsborg och Töreboda. Det står klart efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen.

De tänkta platserna för vindkraftverken är Hanhult 2:9 och Stenbäcken 1:2 i Karlsborgs kommun och Magderud 1:1 och 2:1 i Töreboda. Vindbolaget har fått avslag i tidigare instanser och efter att miljödepartementet avslog deras ansökan vände de sig till högsta förvaltningsdomstolen för att få regeringens beslut prövat. Förvaltningsdomstolen bedömer att inga fel har begåtts och att regeringens beslut därmed står fast. Skälet till att vindkraftverken inte får uppföras är att de riskerar störa Försvarsmaktens verksamhet vid Karlsborgs flygplats.