05 mar 2014 12:41

23 jan 2015 15:39

Utvecklingen av Rödesund tar form

Allaktivitetshus, hotell och en multiyta, planerna runt det framtida Rödesund börjar ta form. Till sommaren ska området ha snyggats upp.

Att bygga ett observatorium på området är ett medborgarförslag som har kommit in till kommunen. Ett hus där en rad olika aktiviteter kan inrymmas och som har rund form för att återknyta till byggnaderna på fästningen. Förslagslämnarna menar att huset kunde drivas som ett kulturhus där ledord som foto, kultur och vetenskap kan beskriva verksamheten.

– Det är en spännande idé och tanken med ett allaktivitetshus finns med i planen, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Skisser framtagna

Arbetet med den nya översiktsplanen pågår och ett av delprojekten är området Rödesund. Skisser har tagits fram över en tänkbar utveckling av området. Det handlar om att skapa plats för ett park- och lekområde och fler parkeringsplatser men även för fler byggnader. Det kan handla om ett allaktivitetshus och ett hotell men även serviceinrättningar som toaletter. Stråket utmed gästhamnen ska bli mer lättillgängligt med ett bryggdäck som gör det möjligt att röra sig utmed vattnet. Tankar finns även på en multiyta där det kan ske olika aktiviteter som varierar över året. Det kan handla om spontanidrott och arrangemang av olika slag.

Första steg

I höstas revs huset och verkstaden som i folkmun går under namnet Adamssons och till sommaren ska området ha fått sig en uppfräschning.

– Det ska först och främst städas upp, grusas och göras i ordning. Men även snyggas till och jag har bett gata/park att titta vad som är möjligt att göra. Sedan kan det även ställas upp tillfälliga bodar om vi kan få några som vill driva verksamhet där. Det viktiga är att vi har tagit fram en grovidé över området och vi har nu chansen att göra något bra där, säger Thomas Johansson.

Att bygga ett observatorium på området är ett medborgarförslag som har kommit in till kommunen. Ett hus där en rad olika aktiviteter kan inrymmas och som har rund form för att återknyta till byggnaderna på fästningen. Förslagslämnarna menar att huset kunde drivas som ett kulturhus där ledord som foto, kultur och vetenskap kan beskriva verksamheten.

– Det är en spännande idé och tanken med ett allaktivitetshus finns med i planen, säger kommunchefen Thomas Johansson.

Skisser framtagna

Arbetet med den nya översiktsplanen pågår och ett av delprojekten är området Rödesund. Skisser har tagits fram över en tänkbar utveckling av området. Det handlar om att skapa plats för ett park- och lekområde och fler parkeringsplatser men även för fler byggnader. Det kan handla om ett allaktivitetshus och ett hotell men även serviceinrättningar som toaletter. Stråket utmed gästhamnen ska bli mer lättillgängligt med ett bryggdäck som gör det möjligt att röra sig utmed vattnet. Tankar finns även på en multiyta där det kan ske olika aktiviteter som varierar över året. Det kan handla om spontanidrott och arrangemang av olika slag.

Första steg

I höstas revs huset och verkstaden som i folkmun går under namnet Adamssons och till sommaren ska området ha fått sig en uppfräschning.

– Det ska först och främst städas upp, grusas och göras i ordning. Men även snyggas till och jag har bett gata/park att titta vad som är möjligt att göra. Sedan kan det även ställas upp tillfälliga bodar om vi kan få några som vill driva verksamhet där. Det viktiga är att vi har tagit fram en grovidé över området och vi har nu chansen att göra något bra där, säger Thomas Johansson.

  • Anneli Malm