06 mar 2014 12:07

07 jan 2015 09:53

Förändringar i nämnder

Det är en del förändringar bland ledamöterna i de kommunala nämnderna.

Kent Larsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersätts av Sylvia Sjölund (C). Erna Stattin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden och ersätts av Tage Nordquist (M).

Även Vega Kihlström (S) har valt att avgå och hon ersätts av Peter Dahlqvist (S) i kommunfullmäktige i mös av Ronny Siderud (S) som även blir 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden och Sven- Olof Gustafsson blir då ordinarie ledamot i samma nämnd. Lars Edman (S) blir adjungerad i Forsviks Ångbåtar.

Kent Larsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersätts av Sylvia Sjölund (C). Erna Stattin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden och ersätts av Tage Nordquist (M).

Även Vega Kihlström (S) har valt att avgå och hon ersätts av Peter Dahlqvist (S) i kommunfullmäktige i mös av Ronny Siderud (S) som även blir 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden och Sven- Olof Gustafsson blir då ordinarie ledamot i samma nämnd. Lars Edman (S) blir adjungerad i Forsviks Ångbåtar.