11 mar 2014 16:48

23 jan 2015 15:27

Åtgärdsplan framtagen

En åtgärdsplan har arbetats fram för att förbättra utbildningen och för att förhindra att det sker igen.

25 procent av de som påbörjade grundutbildningen lämnade den förra hösten.

– Det är några procent högre än de högre avgångarna som är ett generellt problem inom Försvarsmakten. Däremot har bara fyra eller 4-5 procent av de som är sju veckor in i GMU nu avslutat den. Tre har vi fått bekräftat av en extern expert hade problem innan och den fjärde har börjat på en skola. Det här är en dramatisk effekt av den åtgärdsplan vi tagit fram, säger regementschefen Dag Lidén.

Åtgärdsplanen handlar bland annat hur soldaterna bemöts, att minska den psykiska och fysiska belastningen i början och anpassa den till en rimlig startnivå och regementschefen ska ser till att det finns tillräckligt med resurser för utbildningen.

– Det är 100 procents uppslutning bland de utbildande befälen att bli bättre och det är strategiskt viktigt att minska avgångarna.

25 procent av de som påbörjade grundutbildningen lämnade den förra hösten.

– Det är några procent högre än de högre avgångarna som är ett generellt problem inom Försvarsmakten. Däremot har bara fyra eller 4-5 procent av de som är sju veckor in i GMU nu avslutat den. Tre har vi fått bekräftat av en extern expert hade problem innan och den fjärde har börjat på en skola. Det här är en dramatisk effekt av den åtgärdsplan vi tagit fram, säger regementschefen Dag Lidén.

Åtgärdsplanen handlar bland annat hur soldaterna bemöts, att minska den psykiska och fysiska belastningen i början och anpassa den till en rimlig startnivå och regementschefen ska ser till att det finns tillräckligt med resurser för utbildningen.

– Det är 100 procents uppslutning bland de utbildande befälen att bli bättre och det är strategiskt viktigt att minska avgångarna.

  • Anneli Malm