13 mar 2014 13:27

07 jan 2015 10:10

12 sökande till chefstjänst

12 har sökt tjänsten som socialchef i Karlsborgs kommun. Det står klart när ansökningstiden nu är ute.

– Vi har en konsult som tittar på detta och kan kommer att träffa sex eller sju av dem för en första gallring, berättar kommunchefen Thomas Johansson och tillägger:

– Han tar då ut de som vi sedan ska träffa för en intervju. Jag räknar med besked om detta under nästa vecka.

Socialchefen Mikael Ericksson, som fått ett nytt jobb i sin hemkommun, slutar formellt den 1 maj men då han har semester att ta ut är 10 april den sista arbetsdagen. Sandra Peters blir tillförordnad socialchef fram tills en ny är på plats, förhoppningsvis efter sommaren.

Även IFO-chefen har sagt upp sin anställning i kommunen och rekryteringen efter en ny pågår.

– Vi har en konsult som tittar på detta och kan kommer att träffa sex eller sju av dem för en första gallring, berättar kommunchefen Thomas Johansson och tillägger:

– Han tar då ut de som vi sedan ska träffa för en intervju. Jag räknar med besked om detta under nästa vecka.

Socialchefen Mikael Ericksson, som fått ett nytt jobb i sin hemkommun, slutar formellt den 1 maj men då han har semester att ta ut är 10 april den sista arbetsdagen. Sandra Peters blir tillförordnad socialchef fram tills en ny är på plats, förhoppningsvis efter sommaren.

Även IFO-chefen har sagt upp sin anställning i kommunen och rekryteringen efter en ny pågår.