15 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Nya rekryter utbildas efter nya metoder

En grundutbildning som nu har en något annan inriktning efter höstens kritiserade metoder. Enligt regementschefen har det redan fått positiva effekter.

– Soldaterna utbildas för att överleva ett krig. I utbildningen måste vi avväga ett visst mått av psykisk och fysisk press, de måste kunna sina saker och det ska sitta i ryggmärgen därför måste de öva många gånger. Vi ger inte avkall på kvalitén men nu gör vi det på ett annat sätt och det är andemeningen, säger regementschefen Dag Lidén när han besöker rekryterna ute på fältet.

Efter hösten grundläggande militärutbildning, GMU, kom ett anonymt mejl som beskrev en rad missförhållande som SLA har berättat om.

– En del incidenter var tagna ur sitt sammanhang och andra var överdrifter men det var tillräckligt för att vi skulle ta åt oss det med ett stort allvar. Vi fick ett uppdrag från Försvarsmaktsledningen och vi har tagit fram en åtgärdsplan.

Utveckla metoder

Åtgärdsplanen innehåller förbättringar på en rad punkter bland annat att all felaktigt beteende ska stoppas omedelbart och att alla former av icke acceptabelt språkbruk ska bemötas. De skriver: ”Kombination med utbildningen i ett coachande förhållningssätt bedöms vara pusselbitar i arbetet för ett förändrat beteende.”

Nått längre

En annan del är att de ska gå stegvis fram för att rekryterna ska hinna vänja sig vid de höga kraven på ordning, reda och disciplin.

– Det har redan visat sig att den här GMU-omgången har kommit längre i sin utbildning än de tidigare. De är mer mottagliga och tar åt sig den på ett annat sätt. Om de inte utsätts för så hög stress och press har de mer tillgång till sitt intellekt och för reflektioner. De här rekryterna är till 100 procent motiverade och det handlar om att hitta smarta metoder för att bibehålla motivationen och stegvis bygga på med soldatkunskapen. Det här är en resa vi har startat nu och den slutar inte med den här GMU-omgången.

– Soldaterna utbildas för att överleva ett krig. I utbildningen måste vi avväga ett visst mått av psykisk och fysisk press, de måste kunna sina saker och det ska sitta i ryggmärgen därför måste de öva många gånger. Vi ger inte avkall på kvalitén men nu gör vi det på ett annat sätt och det är andemeningen, säger regementschefen Dag Lidén när han besöker rekryterna ute på fältet.

Efter hösten grundläggande militärutbildning, GMU, kom ett anonymt mejl som beskrev en rad missförhållande som SLA har berättat om.

– En del incidenter var tagna ur sitt sammanhang och andra var överdrifter men det var tillräckligt för att vi skulle ta åt oss det med ett stort allvar. Vi fick ett uppdrag från Försvarsmaktsledningen och vi har tagit fram en åtgärdsplan.

Utveckla metoder

Åtgärdsplanen innehåller förbättringar på en rad punkter bland annat att all felaktigt beteende ska stoppas omedelbart och att alla former av icke acceptabelt språkbruk ska bemötas. De skriver: ”Kombination med utbildningen i ett coachande förhållningssätt bedöms vara pusselbitar i arbetet för ett förändrat beteende.”

Nått längre

En annan del är att de ska gå stegvis fram för att rekryterna ska hinna vänja sig vid de höga kraven på ordning, reda och disciplin.

– Det har redan visat sig att den här GMU-omgången har kommit längre i sin utbildning än de tidigare. De är mer mottagliga och tar åt sig den på ett annat sätt. Om de inte utsätts för så hög stress och press har de mer tillgång till sitt intellekt och för reflektioner. De här rekryterna är till 100 procent motiverade och det handlar om att hitta smarta metoder för att bibehålla motivationen och stegvis bygga på med soldatkunskapen. Det här är en resa vi har startat nu och den slutar inte med den här GMU-omgången.

  • Anneli Malm