18 mar 2014 14:03

07 jan 2015 10:10

Åtgärder påbörjade

Arbetet med att rätta till brister inom socialförvaltningen har påbörjats.

En anmälan gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som rörde klagomål om handläggningen av kontaktfamilj vid socialförvaltningen. IVO beslutade då att nämnden skulle vidta åtgärder för att få ett fungerande ledningssystem för kvalitetsarbetet och säkerställa en rättsäker handläggning vid ärenden som rör barn.

IVO konstaterar att man påbörjat arbetet för att rätta till bristerna men att de vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga och vill att nämnden omgående färdigställer sitt ledningssystem för kvalitet. IVO kommer att följa upp arbetet för att se vilka effekter det fått för den enskildes rättsäkerhet särskilt för barn och unga inom området våld i nära relationer.

En anmälan gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som rörde klagomål om handläggningen av kontaktfamilj vid socialförvaltningen. IVO beslutade då att nämnden skulle vidta åtgärder för att få ett fungerande ledningssystem för kvalitetsarbetet och säkerställa en rättsäker handläggning vid ärenden som rör barn.

IVO konstaterar att man påbörjat arbetet för att rätta till bristerna men att de vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga och vill att nämnden omgående färdigställer sitt ledningssystem för kvalitet. IVO kommer att följa upp arbetet för att se vilka effekter det fått för den enskildes rättsäkerhet särskilt för barn och unga inom området våld i nära relationer.

  • Anneli Malm