19 mar 2014 13:35

07 jan 2015 10:10

Barnomsorg på sommaren

Planeringen inför sommaren pågår på förskolorna i kommunen. För att förskolorna inte ska ha sommaröppet i onödan skickar man i år ut ett centralt utskick till föräldrarna.

Planeringen inför sommaren pågår på förskolorna i kommunen. För att förskolorna inte ska ha sommaröppet i onödan skickar man i år ut ett centralt utskick till föräldrarna.

– Det har tidigare år varit problematiskt när föräldrar har anmält behov men som sedan inte har utnyttjats, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Det har hänt att förskolor har hållits sommaröppna utan att det har kommit ett enda barn.

– Saker förändras och blir inte alltid som man planerar men i år vill vi poängtera hur viktigt det är att man är noggrann med att meddela förhinder.

I år är det förskolan Kvarnbäcken och fritidshemmet i Mölltorp som ha sommaröppet om behovet finns.

Planeringen inför sommaren pågår på förskolorna i kommunen. För att förskolorna inte ska ha sommaröppet i onödan skickar man i år ut ett centralt utskick till föräldrarna.

– Det har tidigare år varit problematiskt när föräldrar har anmält behov men som sedan inte har utnyttjats, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Det har hänt att förskolor har hållits sommaröppna utan att det har kommit ett enda barn.

– Saker förändras och blir inte alltid som man planerar men i år vill vi poängtera hur viktigt det är att man är noggrann med att meddela förhinder.

I år är det förskolan Kvarnbäcken och fritidshemmet i Mölltorp som ha sommaröppet om behovet finns.