20 mar 2014 18:10

07 jan 2015 09:53

Översynen av skola och förskola snart klar

MÖLLTORP

Översynen av lokalbehovet för skola och barnomsorg i Mölltorp som inleddes i början av året närmar sig nu ett resultat. När utredningen är klar ska ett informationsmöte hållas för de berörda i Mölltorp.

En arkitekt har anlitats för att bland annat se hur förskolan Kvarnbäcken ska utformas för att klara av hela barnomsorgsbehovet i Mölltorp. Det handlar även om en tillbyggnad på skolan där tanken är att även fritidsverksamheten ska inhysas i ändamålsenliga lokaler. Kostnaden för utredningen beräknas hamna på 115 000 kronor.

Översynen av lokalbehovet för skola och barnomsorg i Mölltorp som inleddes i början av året närmar sig nu ett resultat. När utredningen är klar ska ett informationsmöte hållas för de berörda i Mölltorp.

En arkitekt har anlitats för att bland annat se hur förskolan Kvarnbäcken ska utformas för att klara av hela barnomsorgsbehovet i Mölltorp. Det handlar även om en tillbyggnad på skolan där tanken är att även fritidsverksamheten ska inhysas i ändamålsenliga lokaler. Kostnaden för utredningen beräknas hamna på 115 000 kronor.