21 mar 2014 11:56

23 jan 2015 15:40

Västra befäl byggs om

14 nya lägenheter ska det bli i Västra befälsbyggnaden i fästningen och inflyttning planeras till 1 april 2015. Ett positivt tillskott då behovet av lägenheter är stort i kommunen.

– Vi har inga tomma lägenheter även om det finns en viss rotation på marknaden, säger Camilla Jarlhed som är förvaltningsområdeschef för Statens Fastighetsverk i Karlsborg.

Det är ett omfattande renoveringsarbete som pågår utmed Befälsgatan. Västra befälsbyggnaden är det första hus som man ser när man kommer in på fästningsområdet och som nu får sig ett rejält ansiktslyft.

Mycket bevaras

Källaren med stampat jordgolv har inte gjorts om sedan byggnationen och grävs nu upp för att ge plats åt ledningar som vatten och avlopp, värme och fiber. Där ska det bli tvättstuga, förråd och driftsutrymme. Men mycket av det gamla bevaras. De tjocka, gamla förrådsdörrarna är kvar liksom mycket av de gamla snickerierna i huset.

– Det är de små detaljerna som gör det. Redan nu pågår målerijobben och de kommer att fortgå hela byggtiden för det är ett omfattande arbete med att måla alla snickerier, fönster och tak, berättar projektledaren Gunilla Bernspång och tillägger:

– Det här rimmar väl med Statens Fastighetsverks uppdrag att bevara gamla kulturfastigheter och samtidigt anpassa dem till moderna krav för vi ger inte avkall på krav som brandskydd och tillgänglighet.

Ingen lik

Lägenheterna kommer att vara på två upp till fem rum och ligga mellan 50 och 134 kvadratmeter. I en lägenhet kommer köksinredning som är från när huset byggdes att vara kvar och man tar tillvara små språng och utrymme vilket gör att den ena lägenheten inte kommer att bli den andra lik. Den pustade kalkstenen i trappuppgången bevaras och man kommer att använda sig av färgnyanser som stämmer väl överens med det som fanns när huset byggdes.

Garage byggs

På gården har de fått bygglov till att bygga en garagelänga som även kommer att inrymma sop- och cykelrum.

– Inom fästningen får det inte bebyggas men vi har fått lov att bygga en garagebyggnad och det är för att det tidigare låg gamla gårdshus där som var tvättstugor, utedass och vedbod.

Vad kommer hyrorna att ligga på?

– Vi ska förhandla med hyresgästföreningen i april. Var de hamnar på får vi se men det här är som en nyproduktion kostnadsmässigt. På Nationaldagen är tanken att vi ska kunna visa en lägenhet för allmänheten och då ska vi även presentera hyrorna, säger Camilla Jarlhed.

Ombyggnationen inleddes i december och trolig inflyttningstid är den 1 april 2015. Exakt tre år efter att mellersta befälshuset stod inflyttningsklart.

– Vi har inga tomma lägenheter även om det finns en viss rotation på marknaden, säger Camilla Jarlhed som är förvaltningsområdeschef för Statens Fastighetsverk i Karlsborg.

Det är ett omfattande renoveringsarbete som pågår utmed Befälsgatan. Västra befälsbyggnaden är det första hus som man ser när man kommer in på fästningsområdet och som nu får sig ett rejält ansiktslyft.

Mycket bevaras

Källaren med stampat jordgolv har inte gjorts om sedan byggnationen och grävs nu upp för att ge plats åt ledningar som vatten och avlopp, värme och fiber. Där ska det bli tvättstuga, förråd och driftsutrymme. Men mycket av det gamla bevaras. De tjocka, gamla förrådsdörrarna är kvar liksom mycket av de gamla snickerierna i huset.

– Det är de små detaljerna som gör det. Redan nu pågår målerijobben och de kommer att fortgå hela byggtiden för det är ett omfattande arbete med att måla alla snickerier, fönster och tak, berättar projektledaren Gunilla Bernspång och tillägger:

– Det här rimmar väl med Statens Fastighetsverks uppdrag att bevara gamla kulturfastigheter och samtidigt anpassa dem till moderna krav för vi ger inte avkall på krav som brandskydd och tillgänglighet.

Ingen lik

Lägenheterna kommer att vara på två upp till fem rum och ligga mellan 50 och 134 kvadratmeter. I en lägenhet kommer köksinredning som är från när huset byggdes att vara kvar och man tar tillvara små språng och utrymme vilket gör att den ena lägenheten inte kommer att bli den andra lik. Den pustade kalkstenen i trappuppgången bevaras och man kommer att använda sig av färgnyanser som stämmer väl överens med det som fanns när huset byggdes.

Garage byggs

På gården har de fått bygglov till att bygga en garagelänga som även kommer att inrymma sop- och cykelrum.

– Inom fästningen får det inte bebyggas men vi har fått lov att bygga en garagebyggnad och det är för att det tidigare låg gamla gårdshus där som var tvättstugor, utedass och vedbod.

Vad kommer hyrorna att ligga på?

– Vi ska förhandla med hyresgästföreningen i april. Var de hamnar på får vi se men det här är som en nyproduktion kostnadsmässigt. På Nationaldagen är tanken att vi ska kunna visa en lägenhet för allmänheten och då ska vi även presentera hyrorna, säger Camilla Jarlhed.

Ombyggnationen inleddes i december och trolig inflyttningstid är den 1 april 2015. Exakt tre år efter att mellersta befälshuset stod inflyttningsklart.

  • Anneli Malm

Historia

Västra befälsbyggnaden byggdes mellan 1877 och 1880 och var tjänstebostäder fram till 1970-talet då det ansågs att huset hade för låg standard. Det blev sedan förläggnings- och administrationslokaler fram till 1990-talet. Sedan 1995 har huset stått tomt.