22 mar 2014 09:00

23 jan 2015 15:40

Dag då Pi stod i fokus

CARL JOHANSKOLAN: Stimulera eleverna för mattematiken

Eleverna på Carl Johanskolan fick uppleva en annorlunda skoldag. En dag då mattematiken stod i fokus och då främst talet Pi.

– Talet Pi är 3,14 med oändligt många decimaler och är förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter, säger matte- och no-lärarna Marie Strandby och Josefine Wibjörk som är två av de fyra mattelärarna som höll i Pi-dagen och som passande inföll i månad 3 den 14:e.

Aktiviteterna skildes något åt beroende på årskurs. Årskurs sju fick genom laborationer komma fram till vilket värde pi har genom att mäta omkrets och diameter på olika runda föremål. De fick även försöka att memorera så många decimaler som de bara kunde. Ett rekord låg på 47.

Mobil och kropp

Hängande mobiler bestående av cirklar i varierande storlek och samtidigt skapa jämvikt var åttornas utmaning under dagen. Medan årskurs nio fick skapa en kropp som rymde en liter.

– De fick räkna på både bottenytan och höjden. Hade de en stor bottenyta blev höjden låg. Det kändes som eleverna uppskattade dagen och tyckte att det var roligt.

Dagen till ära serverades pi-zza och pi-gall till lunch.

Fler timmar

Undersökningar har visat att mattematik är ett ämne som det behöver satsas mer på i skolan och dagen var ett sätt att öka intresset. Till nästa läsår har barn- och utbildningsnämnden bestämt att öka antalet timmar i mattematik för grundskolan i Karlsborg. Två första lärare anställdes under förra året med matte- och no-inriktning. Barn och utbildning har nu sökt statsbidrag för ytterligare fyra förstelärare till hösten. Vilken inriktning de kommer att ha är ännu inte bestämt.

– Talet Pi är 3,14 med oändligt många decimaler och är förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter, säger matte- och no-lärarna Marie Strandby och Josefine Wibjörk som är två av de fyra mattelärarna som höll i Pi-dagen och som passande inföll i månad 3 den 14:e.

Aktiviteterna skildes något åt beroende på årskurs. Årskurs sju fick genom laborationer komma fram till vilket värde pi har genom att mäta omkrets och diameter på olika runda föremål. De fick även försöka att memorera så många decimaler som de bara kunde. Ett rekord låg på 47.

Mobil och kropp

Hängande mobiler bestående av cirklar i varierande storlek och samtidigt skapa jämvikt var åttornas utmaning under dagen. Medan årskurs nio fick skapa en kropp som rymde en liter.

– De fick räkna på både bottenytan och höjden. Hade de en stor bottenyta blev höjden låg. Det kändes som eleverna uppskattade dagen och tyckte att det var roligt.

Dagen till ära serverades pi-zza och pi-gall till lunch.

Fler timmar

Undersökningar har visat att mattematik är ett ämne som det behöver satsas mer på i skolan och dagen var ett sätt att öka intresset. Till nästa läsår har barn- och utbildningsnämnden bestämt att öka antalet timmar i mattematik för grundskolan i Karlsborg. Två första lärare anställdes under förra året med matte- och no-inriktning. Barn och utbildning har nu sökt statsbidrag för ytterligare fyra förstelärare till hösten. Vilken inriktning de kommer att ha är ännu inte bestämt.

  • Anneli Malm