26 mar 2014 14:45

07 jan 2015 09:53

Omorganisation i nämnderna

Det blir en del förändringar i den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden. Kommunstyrelsens tekniska utskott försvinner och de ärendena ska i stället hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– TU fyller inte så stor funktion som vi trodde och det är heller inte så många ärenden, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Kultur- och fritid ska utökas och får sju ledamöter mot fem i dag. Däremot kommer antalet ledamöter i kommunfullmäktige att vara de samma som tidigare.

Det blir en del förändringar i den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden. Kommunstyrelsens tekniska utskott försvinner och de ärendena ska i stället hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– TU fyller inte så stor funktion som vi trodde och det är heller inte så många ärenden, säger kommunalrådet Kjell Sjölund (C).

Kultur- och fritid ska utökas och får sju ledamöter mot fem i dag. Däremot kommer antalet ledamöter i kommunfullmäktige att vara de samma som tidigare.