07 apr 2014 16:30

07 jan 2015 09:54

Skatteböter för bokföringsfel

Ett företag i Karlsborg straffas med skatteböter och upptaxering. Det efter att Skatteverket uppdagat att företaget har betalat för lite i skatt. Vid en granskning framkom att företaget felaktigt har bokfört Rot-utbetalningar. Det då endast kundens betalningar har bokförts som intäkt och utgående moms. Skatteverket konstaterar att det även har tagits upp för lite utgående moms och dragits av för mycket ingående moms i skattedeklarationen.

Ett företag i Karlsborg straffas med skatteböter och upptaxering. Det efter att Skatteverket uppdagat att företaget har betalat för lite i skatt. Vid en granskning framkom att företaget felaktigt har bokfört Rot-utbetalningar. Det då endast kundens betalningar har bokförts som intäkt och utgående moms. Skatteverket konstaterar att det även har tagits upp för lite utgående moms och dragits av för mycket ingående moms i skattedeklarationen.