08 apr 2014 14:17

07 jan 2015 09:54

Komvux startar upp igen

Till hösten ska komvux återuppta verksamheten igen. Behovet av utbildningsplatser har ökat.

– Varslet på Nammo och att vi i dag har en annan omfattning av sfi-verksamheten ger sammantaget ett ökat behov inom vuxenutbildningen än när vi drog ned, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Hösten 2013 minskades komvux till att enbart omfatta särvux och svenska för invandrare, sfi. De utbildningarna som startar till hösten är introduktionsprogram med fyra inriktningar samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasienivå.

Även de ensamkommande flyktingbarnen ska få sin utbildning i kommunens regi.

– Från början gick de i Tibro och det funkade inte, nu går de i Hjo och det funkar inte heller.

Hur ska det finansieras?

– Det här ska vi i princip hantera inom den befintliga budgeten. Dels säger vi upp avtalet med Hjo och får de pengarna till att driva det i egen regi och sfi-verksamheten bekostas av Arbetsförmedlingen.

I dagsläget köper de även andra utbildningsplatser, pengar som ska användas i den egna verksamheten.

Minusprognos

Även om prognoserna är vaga ser barn- och utbildningsnämnden redan nu att det kan bli ett underskott i budgeten.

– Vi arbetar med en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Förvaltningen har fortfarande i uppdrag att jobba med besparingsförslag inom den egna organisationen och det ska hållas ett presidiemöte för att diskutera fördelningen av etableringsersättningen.

Det handlar om att fördela ersättningen från Migrationsverket rättvis så de nämnder som berörs ersätts för de kostnader de faktiskt har. Det handlar främst om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

– Varslet på Nammo och att vi i dag har en annan omfattning av sfi-verksamheten ger sammantaget ett ökat behov inom vuxenutbildningen än när vi drog ned, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP).

Hösten 2013 minskades komvux till att enbart omfatta särvux och svenska för invandrare, sfi. De utbildningarna som startar till hösten är introduktionsprogram med fyra inriktningar samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasienivå.

Även de ensamkommande flyktingbarnen ska få sin utbildning i kommunens regi.

– Från början gick de i Tibro och det funkade inte, nu går de i Hjo och det funkar inte heller.

Hur ska det finansieras?

– Det här ska vi i princip hantera inom den befintliga budgeten. Dels säger vi upp avtalet med Hjo och får de pengarna till att driva det i egen regi och sfi-verksamheten bekostas av Arbetsförmedlingen.

I dagsläget köper de även andra utbildningsplatser, pengar som ska användas i den egna verksamheten.

Minusprognos

Även om prognoserna är vaga ser barn- och utbildningsnämnden redan nu att det kan bli ett underskott i budgeten.

– Vi arbetar med en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Förvaltningen har fortfarande i uppdrag att jobba med besparingsförslag inom den egna organisationen och det ska hållas ett presidiemöte för att diskutera fördelningen av etableringsersättningen.

Det handlar om att fördela ersättningen från Migrationsverket rättvis så de nämnder som berörs ersätts för de kostnader de faktiskt har. Det handlar främst om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

  • Anneli Malm