09 apr 2014 17:38

23 jan 2015 15:41

Mammon, moral och livet

Professor Tomas Brytting talade om etik, ekonomi och livsmening under Aktuell debatt i församlingshemmet. Om livet och mammon. Desirée Grönvall hälsade välkommen och spred några ord på vägen.

Tomas Brytting arbetar med företagsetiska frågor, är professor i organisationsteknik och forskningsledare vid Ersta Sköndals Högskola. I grunden är han företagsekonom.

Han undersöker spänningsfältet mellan etik och ekonomi på både individ- och organisationsnivå. Många intressanta frågor behandlades under kvällens.

Vad är moralisk kompetens var en av dem. Moraliskt ansvar, vad är det? Att bejaka människans behov av att hjälpa andra. Man behöver inte vara bäst. Det räcker att göra så gott man kan.

– Autenticitet är att vara sann mot sig själv, säger Brytting. Sinnesmarknadsföring arbetar just på att påverka kunden på det viset. Mammon genomsyrar hela livet. Pengar är naturligtvis inte bara av ondo, även om det anses lite fult att ha för mycket.

Fler ämnen

Professor Brytting sysslar också med frågor om hur korruptionsprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han kommenterar företagsetiska frågor i media och medverkar regelbundet i radions Tankar för dagen. Då åhörargruppen inte var enhetlig valde Tomas att ta upp flera olika ämnesområden som engagerade besökarna.

Tomas Brytting har skrivit flera böcker och publikationer i ämnen som berör etik, ekonomi och ledarskap i organisationer och företag.

Tomas Brytting arbetar med företagsetiska frågor, är professor i organisationsteknik och forskningsledare vid Ersta Sköndals Högskola. I grunden är han företagsekonom.

Han undersöker spänningsfältet mellan etik och ekonomi på både individ- och organisationsnivå. Många intressanta frågor behandlades under kvällens.

Vad är moralisk kompetens var en av dem. Moraliskt ansvar, vad är det? Att bejaka människans behov av att hjälpa andra. Man behöver inte vara bäst. Det räcker att göra så gott man kan.

– Autenticitet är att vara sann mot sig själv, säger Brytting. Sinnesmarknadsföring arbetar just på att påverka kunden på det viset. Mammon genomsyrar hela livet. Pengar är naturligtvis inte bara av ondo, även om det anses lite fult att ha för mycket.

Fler ämnen

Professor Brytting sysslar också med frågor om hur korruptionsprocesser ser ut och hur de utvecklas. Han kommenterar företagsetiska frågor i media och medverkar regelbundet i radions Tankar för dagen. Då åhörargruppen inte var enhetlig valde Tomas att ta upp flera olika ämnesområden som engagerade besökarna.

Tomas Brytting har skrivit flera böcker och publikationer i ämnen som berör etik, ekonomi och ledarskap i organisationer och företag.

  • Erika Fredholm