11 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Patrik Clausén berättar om prao

Studie- och yrkesvägledare

Patrik Clausén berättar om hur det går till med att välja en praoplats och vad han gör för att hjälpa eleven med sitt val.

Just nu är det två klasser, klass 8B och 8C, som är ute på prao och de har tagit ansvaret för var de vill arbeta. Men det finns en del elever som har svårt att hitta något. Det är då man vänder sig till Patrik Clausén som är yrkesvägledare.

Eleverna går till Patrik och har ett samtal om var de vill praoa. För att eleverna ska känna sig trygga och tycka det är intressant, tar Patrik reda på deras intressen var de vill arbeta med i framtiden, vilket gymnasium de känner för att gå bland annat.

Om det är svårt eller lätt för honom att hitta något beror på vart eleven vill jobba. Det är ganska lätt att hitta något för eleven som vill hålla sig inom Karlsborg, men om eleven vill ut och arbeta på andra orter kan det vara lite svårare att hitta något.

Själv tycker Patrik att det är roligt att prata med elever och gillar sitt jobb.

Just nu är det två klasser, klass 8B och 8C, som är ute på prao och de har tagit ansvaret för var de vill arbeta. Men det finns en del elever som har svårt att hitta något. Det är då man vänder sig till Patrik Clausén som är yrkesvägledare.

Eleverna går till Patrik och har ett samtal om var de vill praoa. För att eleverna ska känna sig trygga och tycka det är intressant, tar Patrik reda på deras intressen var de vill arbeta med i framtiden, vilket gymnasium de känner för att gå bland annat.

Om det är svårt eller lätt för honom att hitta något beror på vart eleven vill jobba. Det är ganska lätt att hitta något för eleven som vill hålla sig inom Karlsborg, men om eleven vill ut och arbeta på andra orter kan det vara lite svårare att hitta något.

Själv tycker Patrik att det är roligt att prata med elever och gillar sitt jobb.

  • Isabella Hilding/prao