15 apr 2014 08:06

23 jan 2015 15:41

Nu blir de allmänpolitisk debatt

Allmänpolitisk debatt står på agendan under nästa fullmäktigemöte. Något som inte har hållits i Karlsborg på många år.

– Det handlar om att förnya arbetsformerna. Vi hoppas att det här är något som kan intressera allmänheten och att de vill komma att lyssna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och det är de enda mötena som är öppna för allmänheten. Det här är extra viktigt nu när det är valår, säger kommunfullmäktiges ordförande Lars Åke Carlsson (M).

Den 22 april hålls kommunfullmäktigemötet då den allmänpolitiska debatten i ett kommunalt perspektiv ska hållas.

– Varje partis gruppledare får inleda med fem minuter och sedan blir det replikskifte som också kommer att tidsbegränsas för att det inte ska bli för långdraget. Alla de 31 ledamöterna har möjlighet att yttra sig och lyfta sina frågor.

Kommunala frågor

Den allmänpolitiska debatten ska röra de kommunala frågorna för att aktualisera olika frågeställningar. Det kan handla om vad som har gjorts eller det som inte blivit av. Vilka frågor som politikerna anser är viktiga och som de vill arbeta för framåt.

– Frågan har varit uppe i fullmäktiges presidier tidigare men initiativet nu kommer från den Socialdemokratiska gruppen. Det här är nu förankrat hos alla gruppledare och jag hoppas att detta blir en återkommande punkt framöver.

Taxa och förslag

Under kommunfullmäktiges möte ska det även beslutas om en ny taxa inom bygglov och medborgarförslaget om att storsatsa för att få fler äldre att flytta till kommunen ska besvaras.

– Det handlar om att förnya arbetsformerna. Vi hoppas att det här är något som kan intressera allmänheten och att de vill komma att lyssna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och det är de enda mötena som är öppna för allmänheten. Det här är extra viktigt nu när det är valår, säger kommunfullmäktiges ordförande Lars Åke Carlsson (M).

Den 22 april hålls kommunfullmäktigemötet då den allmänpolitiska debatten i ett kommunalt perspektiv ska hållas.

– Varje partis gruppledare får inleda med fem minuter och sedan blir det replikskifte som också kommer att tidsbegränsas för att det inte ska bli för långdraget. Alla de 31 ledamöterna har möjlighet att yttra sig och lyfta sina frågor.

Kommunala frågor

Den allmänpolitiska debatten ska röra de kommunala frågorna för att aktualisera olika frågeställningar. Det kan handla om vad som har gjorts eller det som inte blivit av. Vilka frågor som politikerna anser är viktiga och som de vill arbeta för framåt.

– Frågan har varit uppe i fullmäktiges presidier tidigare men initiativet nu kommer från den Socialdemokratiska gruppen. Det här är nu förankrat hos alla gruppledare och jag hoppas att detta blir en återkommande punkt framöver.

Taxa och förslag

Under kommunfullmäktiges möte ska det även beslutas om en ny taxa inom bygglov och medborgarförslaget om att storsatsa för att få fler äldre att flytta till kommunen ska besvaras.

  • Anneli Malm